DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Marketing Research BUSZ   310 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fatma DEMİRCİ OREL
Dersi Verenler
Prof.Dr.FATMA DEMİRCİ OREL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders pazarlama kararlarının alınmasında nasıl bilgi toplanıldığı ve bu bilginin nasıl analiz edildiği ile ilgilenmektedir.
Dersin İçeriği
Bu ders pazarlama kararlarının alınmasında nasıl bilgi toplanıldığı ve bu bilginin nasıl analiz edildiği ile ilgilenmektedir.Bu ders hem araştırma sonuçlarının kullanıcıları açısından hem de pazarlama araştırmacıları açısından önemlidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir pazarlama problemini uygun bir araştırma sorusuna dönüştürür.
2) Pazarlama araştırmasının birbiriyle ilişkili birçok faaliyetten oluşan bir süreç olduğunu izah eder.
3) Alternatif araştırma tasarımlarının güçlü ve zayıf yönlerini derinlemesine açıklar.
4) Pazarlama bilgi kaynaklarını tanımlar ve bu bilgileri toplar.
5) Pazarlama verilerini toplar ve analizleri yapar.
6) Temel bir araştırma projesini tasarlar, uygular ve raporlar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
X
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
X
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
X
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
X
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
X
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders İçeriği İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
2 Pazarlama Araştırmasına Giriş İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
3 Araştırma Süreci Aşamaları İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
4 Araştırma Tasarımı İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
5 İkincil veri İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
6 Odak Gruplar ve Derinlemesine Görüşme İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
7 Anket Araştırması Teknikleri İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Anket Tasarımı İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
10 Gözlem Teknikleri İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
11 Ölçme ve Ölçeklendirme İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
12 Örnekleme Süreci İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
13 Veri Toplama, Hazırlama ve Analiz İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
14 Veri Toplama, Hazırlama ve Analiz İlgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
15 Proje Sunumları Sunuma hazırlık Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar