DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Management Accounting BUSS   407 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Veyis Naci TANIŞ
Dersi Verenler
Prof.Dr.VEYİS NACİ TANIŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; karar verme, planlama ve kontrol; fiyatlandırma, bütçeleme ve müşteri analizi gibi yönetsel muhasebe kavramlarına ilişkin bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Historical Development of Cost and Management Accounting, Cost Behavior and Basic Concepts, Cost Estimation Methods, Break-Even Point, Cost-Volume-Profit Analysis, Flexible Budgets, Pricing Products and Services, Customer Profitability Analysis

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Maliyet ve Yönetim Muhasebesinin Tarihsel Gelişimini öğrenir
2) Maliyet Davranışını öğrenir
3) Maliyetlerin Temel Kavramlarını öğrenir
4) Maliyet Terimlerini öğrenir
5) Ürün Maliyetinin bileşenlerini öğrenir
6) Genel Üretim Giderlerinin Dağıtımını öğrenir
7) İlgili Maliyetlerin Karar Vermede Kullanımını öğrenir
8) Maliyet Tahmini Yöntemlerini öğrenir
9) Başabaş Noktasını öğrenir
10) Maliyet-Hacim-Kar Analizini öğrenir
11) Karar Alma Aşamasında İlgili Bilgi kullanımını öğrenir
12) Kısa Vadeli Kararlar İle İlgili Bilgi kullanımını öğrenir
13) Esnek Bütçeleri öğrenir
14) Ürün ve Hizmetlerin Fiyatlandırılmasını öğrenir
15) Müşteri Karlılık Analizini öğrenir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
X
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
X
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
X
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
X
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
X
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
X
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Maliyet ve Yönetim Muhasebesinin Tarihsel Gelişimi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
2 Maliyet Davranışı ve Temel Kavramlar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
3 Maliyet Davranışı ve Temel Kavramlar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
4 Maliyet Tahmini Yöntemleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
5 Maliyet Tahmini Yöntemleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
6 Başabaş Noktası, Maliyet-Hacim-Kar Analizi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
7 Başabaş Noktası, Maliyet-Hacim-Kar Analizi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Karar Alma ve Kısa Vadeli Kararlar İle İlgili Bilgi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
10 Karar Alma ve Kısa Vadeli Kararlar İle İlgili Bilgi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
11 Esnek Bütçeler Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
12 Ürün ve Hizmetlerin Fiyatlandırılması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
13 Ürün ve Hizmetlerin Fiyatlandırılması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
14 Müşteri Karlılık Analizi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
15 Müşteri Karlılık Analizi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar