DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Project Management BUSS   409 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Selçuk ÇOLAK
Dersi Verenler
Prof.Dr.SELÇUK ÇOLAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı başarılı proje yönetimi uygulamalarının arkasında bulunan temel prensiplerin sunmak ve öğrencilere yönetsel bir bakış açısı getirebilmektir.
Dersin İçeriği
Bu derste, proje ile ilgili fikir üretilmesi aşamasından başlayarak, proje seçim ölçütlerinin oluşturulması, proje yöneticisinin ve organizasyonunun belirlenmesi, projenin planlanması, yürütülmesi, kontrolü, denetlenmesi ve sonuçlanması ile ilgili tüm yönetsel ve teknik konular incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Proje Yönetimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde sunar.
2) Proje Yönetimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.
3) Proje Yönetimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
4) Proje Yönetimi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanır ve yorumlar.
5) Proje Yönetimi alanı ile ilgili sorunlara çözümler önerir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
X
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
X
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
X
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
X
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
X
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
X
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Proje Yönetiminde Temel Kavramlar Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Proje Değerlemesi ve Seçimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Proje Değerlemesi ve Seçimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Proje Yöneticisi ve Proje Organizasyonu Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Proje Planlama Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Proje Planlama Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Projelerde Bütçe ve Maliyet Yönetimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava yönelik çalışma Yazılı Sınav
9 Projelerde Çizelgeleme (CPM/PERT) Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Projelerde Çizelgeleme (CPM/PERT) Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Projelerde Kaynak Atanması Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Projelerde Kaynak Atanması Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Kaynak Kısıtlı Proje Çizelgeleme Problemi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Kaynak Kısıtlı Proje Çizelgeleme Problemi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Kritik Zincir Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması ve Sınava yönelik çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar