DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Strategic Management BUSS   413 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı: İlk olarak, öğrencilere stratejik yönetim süreci kavramlarını öğretmek. İkinci olarak, stratejik bir bakış açısı kazandırmak. Üçüncüsü, strateji oluşturma süreci ve yöntemlerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Şirket misyonu ve sosyal sorumluluk, Şirketin dış çevresi, Çokuluslu şirketler için küresel çevre ve stratejik konular, İçsel analiz, Temel stratejilerin ve uzun dönemli amaçların formüle edilmesi, Stratejik analiz ve seçim, Hissedarlara Değer yaratma, Strateji uygulaması, Kısa dönemli amaçlar ve fonksiyonel taktikler, Stratejik kontrol ve sürekli iyileştirme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşletme kararları alınırken stratejik düşünme modellerini uygular
2) Şirket misyonu, vizyonu ve amaçların tanımlanması ve aralarındaki bağlantıları açıklar
3) Strateji oluşturulması sürecini tanımlar
4) İşletmenin çevresini açıklar
5) Çeşitli yaklaşımlarla şirketin içsel analizinin gerçekleştirilmesini uygular
6) Jenerik ve temel stratejileri açıklar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
X
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
X
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
X
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
X
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
X
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
X
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Stratejik Yönetime Giriş Strategic management theory, (p.1-40) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Dış çevre analizi Strategic management theory, (p.41-74) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 İşletme analizi Strategic management theory, (p.75-108) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Fonksiyonel seviyede rekabetçi avantaj yakalayabilme Strategic management theory, (p.109-148) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Fonksiyonel seviyede rekabetçi avantaj yakalayabilme Strategic management theory, (p.109-148) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 İşletme seviyesinde rekabetçi avantaj yakalayabilme Strategic management theory, (p.149-185) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Küresel çevrede strateji Strategic management theory, (p.262-301) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Şirket seviyesinde stratejiler Strategic management theory, (p.302-365) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Şirket seviyesinde stratejiler Strategic management theory, (p.302-365) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Şirket seviyesinde stratejiler Strategic management theory, (p.302-365) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Şirket performansı ve iş etiği Strategic management theory, (p.366-400) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Bir Sektörde Strateji uygulaması Strategic management theory, (p.401-440) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Sektörler ve Ülkeler arasında Strateji Uygulamaları Strategic management theory, (p.442-475) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Proje sunumları Sunumların hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar