DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Consumer Behaviour BUSS   404 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Mehmet Ali Burak NAKIBOĞLU
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.MEHMET ALİ BURAK NAKIBOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders klasik, kavramsal ve popüler tüketici davranışları konularına odaklanmaktır.Dersin amacı modern ve post modern pazarlama anlayışında tüketici davranışlarının anlaşılmasını sağlamaktır. Öğrenciler ayrıca tüketici davranışlarının pazarlama kararlarındaki önemini kavrayacaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders tüketici davranışları karar süreci ve bu süreci etkileyen içsel ve dışsal faktörler ile ilgili konuları içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Davranışsal perspektif açısından pazarlamanın ve pazarlama yönetiminin yerini açıklar
2) Pazarlama fonksiyonları ve tüketici davranışları ilişkisini belirler
3) İşletmeler için hayati olan pazarlama ve tüketici davranışları problemlerini çözümler
4) Tüketici satın alma sürecindeki psikolojik, sosyokültürel ve dışsal faktörleri ilişkilendirir
5) Temel düzeyde tüketici/pazar analizi yapar
6) Tüketici davranışı odaklı pazar bölümlendirme uygular
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
X
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
X
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
X
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
X
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
X
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Modern Pazarlama Yönetimi İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
2 Pazarlama Anlayışı İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
3 Pazarlama Anlayışı İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
4 Tüketici Davranışı Modelleri İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
5 Genel Tüketici Davranışı Modeli İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
6 Psikolojik Etkiler-Algılama ve Öğrenme İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
7 Psikolojik Etkiler-Motivasyon ve İlgilenim İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Psikolojik Etkiler-Tutumlar İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
10 Psikolojik Etkiler-Kişilik ve Yaşam Tarzı İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
11 Sosyokültürel Etkiler-Kişisel Etkiler ve Referans Grupları İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
12 Sosyokültürel Etkiler-Aile ve Sosyal Sınıf İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
13 Sosyokültürel Etkiler-Kültür ve Altkültür İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
14 Tüketici Satın Alma Karar Süreci İlgili bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
15 Post Modern Tüketici, Proje Sunumları İlgili bölümleri okuma, sunuma hazırlık Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar