DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
International Management BUSS   406 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet TURAN
Dersi Verenler
1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, uluslararası ortamda faaliyette bulunan işletmelerde yönetim fonksiyon ve faaliyetlerinin anlaşılmasına yönelik bir bakış açısı geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Küresel rekabetçilik ve Türk Firmaları, Uluslararası Yönetimde Kültürün Rolü, Kültürlerarası İletişim, Uluslararası Stratejik Planlama, Politik Riskin Yönetimi, Karar alma ve Kontrol, Kültürlerarası Motivasyon, Kültürlerarası Liderlik, Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dünya çapındaki gelişmeleri ve küresel rekabetçiliği açıklar.
2) Uluslararası yönetimde kültürün rolünü tanımlar.
3) Uluslararası stratejik planlamayı tanımlar.
4) Politik riskin ve görüşmelerin nasıl yönetileceğini açıklar.
5) Uluslararası bağlamda, motivasyon, liderlik ve işletme fonksiyonlarını değerlendirir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
X
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
X
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
X
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
X
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
X
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
X
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: Küresel gelişmeler ve Uluslararası Yönetim International Management: Ders Kitabı (Chap 1-2) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Küresel rekabetçilik ve Türk firmaları International Management: Ders Kitabı (Chap 3) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Uluslararası yönetimde Kültürün rolü International Management: Ders Kitabı (Chap 5-7) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Kültürlerarası iletişim International Management: Ders Kitabı (Chap 8) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Uluslararası stratejik planlama International Management: Ders Kitabı (Chap 9) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Politik risk ve Görüşmeleri yönetme International Management: Ders Kitabı (Chap 10) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Uluslararası faaliyetleri örgütleme International Management: Ders Kitabı (Chap 11) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Kontrol ve kararalma International Management: Ders Kitabı (Chap 12) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Kültürlerarası motivasyon International Management: Ders Kitabı (Chap 13) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Kültürlerarası liderlik International Management: Ders Kitabı (Chap 14) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi International Management: Ders Kitabı (Chap 15) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Uluslararası İşçi İlişkileri ve Sektörel Demokrasi International Management: Ders Kitabı (Chap 16) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Öğrencilerin Sunumları Sunumların hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Genel değerlendirme Konulara çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar