DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Supply Chain Management BUSS   408 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Behiye Gülsün NAKIBOĞLU
Dersi Verenler
1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tedarik Zinciri; üretim için gereken malzemelerin alımı, bu materyallerin ara ürün ve nihai ürüne çevrilmesi ve bu ürünlerin müşterilere ulaştırılmasını sağlayan tedarik, üretim, dağıtım ve lojistik faaliyetlerinden oluşan bir ağdır. Bu derste bu kavramının öğrenciler tarafından anlaşılması hedeflenmiştir.
Dersin İçeriği
Bu derste tedarik zincirinin temel elemanları incelenecek ve Tedarik Zinciri Yönetimi ile ilgili süreçler açıklanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tedarik zinciri yönetimi ve lojistik alanındaki (satın alma, üretim, stok yönetimi, depo ve nakliye yönetimi, satış ve dağıtım, stratejik ortaklıklar, performans ölçümü vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar ve kullanır
2) İşletmenin misyon ve hedeflerini destekleyecek şekilde tedarik zincirlerini ve ilişkilerini açıklar
3) Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını betimler
4) Depolama ve dağıtım merkezi yönetimi, taşımacılık yönetimi konularında bilgiyi, işletme performansı ve tedarik zinciri performansı ile ilişkilendirir
5) Tedarik zinciri yönetiminde bilişim ve iletişim teknolojileri konusundaki bilgiyi uygular
6) Süreçlerdeki olası ve mevcut problemleri tanımlar ve sorgular
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
X
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
X
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
X
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
X
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
X
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
X
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tedarik Zinciri Yönetimi tanımı ve tarihsel gelişimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
2 Tedarik Zinciri Yönetimi tanımı ve tarihsel gelişimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Satınalma süreçleri Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Satınalma ve elektronik satınalma, Tedarikçi ilişkilerine giriş Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Tedarikçi ilişkileri, Tedarikçi seçimi, tedarikçi değerlendirme Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Tedarikçi ilişkileri, Tedarikçi seçimi, tedarikçi değerlendirme Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Operasyonların planlanması Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava yönelik çalışma Yazılı Sınav
9 Tedarik zincirinde tesis yeri seçimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Lojistik, Dış kaynak kullanımı Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Depo yönetimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Nakliye ve taşıma Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Paketleme, Incoterms Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Tedarik zincirinde performans ölçümü Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Proje sunumları Proje sunumu Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Proje sunumu ve Sınava yönelik çalışma Tartışma
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar