DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Capital Markets and Portfolio Management BUSS   410 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Serkan Yılmaz KANDIR
Dersi Verenler
Doç.Dr.EMRAH ARIOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı portföy oluşturulurken kullanılacak finansal araçların değerlemesi ve risk ve getirilerinin hesaplanarak optimum portföy oluşturulması hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Bu derste hisse senedi ve tahvil gibi finansal araçların nasıl fiyatlanması gerektiği, portföy yönetimi ve portföy performansının değerlendirilmesi konuları tartışılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Portföy yönetiminin teorik altyapı ve pratik uygulamalarını tanır.
2) Hisse senedi ve tahvillerin değerlerini hesaplar
3) Portföy oluşturma ve portföy yönetim stratejilerini tanır.
4) Portföy oluşturur.
5) Portföy performansını ölçer
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
X
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
X
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
X
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
X
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
X
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
X
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sermaye piyasalarına giriş Investments (Reilly,Norton) chp.1 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
2 Risk ve getiri hesaplamaları Investments (Reilly,Norton) chp.1 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
3 Sabit getirili varlıkların değerlemesi-1 Investments (Reilly,Norton) chp.10 pg.242-248 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
4 Sabit getirili varlıkların değerlemesi-2 Investments (Reilly,Norton) chp.10 p.248-252 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
5 Hisse senedi değerlemesi-1 Investments (Reilly,Norton) chp.10 p.252-258 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
6 Hisse senedi değerlemesi-2 Investments (Reilly,Norton) chp.10 p.258-262 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
7 Portföy yönetimi; Etkin sınır, fayda ve açığa satış Investments (Reilly,Norton) chp.6 p.146-165 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
8 Ara Sınav Preparation for the exam Yazılı Sınav
9 Portföy yönetimi; Etkin sınır, fayda ve açığa satış Investments (Reilly,Norton) chp.6 p.146-165 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
10 Sermaye varlıkları fiyatlama modeli Investments (Reilly,Norton) chp.7 p.165-179 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
11 Arbitraj fiyatlama modeli ve cok indeksli varlık fiyatlama modelleri Investments (Reilly,Norton) chp.7 p.179-185 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
12 Portföy yönetim stratejileri Investments (Reilly,Norton) chp.15 p.388-416 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
13 Portföy perfromansının değerlendirilmesi Investments (Reilly,Norton) chp.23 p.577-596 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
14 Uluslararası portföy yönetimi Öğretim üyesinin kendi notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
15 İşlenen konuların gözden geçirilmesi Investment kitabının ilgili konularının gözden geçirilmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar