DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Investment Project Analysis BUSS   412 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Serkan Yılmaz KANDIR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, yatırım projelerinin tanınması, önemi, yönetimi ve değerlendirilmesi konularında gerekli temel bilginin edinilmesine yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste yatırım projelerinin hazırlanma ve değerleme süreci ile yatırım teşvik sisteminin Türkiye uygulamalarından bahsedilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yatırım ve proje kavramlarını açıklar
2) Yatırım türlerini sınıflandırır
3) Yatırım kararlarını etkileyen faktörleri sıralar
4) Yatırım projesi hazırlama sürecini kavrayarak, yeni yatırımlar için fizibilite çalışması yapar
5) Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan statik ve dinamik yöntemleri uygular
6) Türkiye'de var olan güncel teşvik yasalarını pratik uygulamaları ile birlikte tanır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
X
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
X
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
X
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
X
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
X
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
X
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve Konuların Tanıtımı Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Yatırım ve proje kavramı, yatırım türleri, Yatırım projelerinin firma ve milli ekonomi açısından önemi. Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Yatırım kararını etkileyen faktörler. Sabit sermaye yatırımlarını farklılaştıran özellikler, işletmeleri yatırım yapmaya iten faktörler Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Yatırım Projesini Hazırlama Süreci: Ön etüd, Pazar etüdü, Talep Analizi, Yatırım kapasitesinin belirlenmesi, kuruluş yerinişn belirlenmesi Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Yatırım projesinin teknik yönden hazırlanması, fizibilite etüdleri (ekonomik, teknik, finansal) Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Yatırımları teşvik sisteminde Türkiye uygulamaları Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Sabit sermaye tutarının belirlenmesi, İşletme sarmayesi ihtiyacının hesaplanması Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Yatırım projesinin firma açısından değerlendirilmesi Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan statik yöntemler Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan dinamik yöntemler Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan dinamik yöntemler Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Projelerin milli ekonomi açısından değerlendirilmesi Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Kullanılan Yöntemler: Sermaye/Hasıla, Sermaye/İstihdam Oranları ve Döviz Hasıla/Masraf Yöntemi Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 İşlenilen konuların gozden gecirilmesi Yatırım projeleri kitabının ilgli bolumlunun okunması Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar