DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Modern Production Techniques BUSS   414 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Selçuk ÇOLAK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste üretim sistemlerinin içinde bulunduğu ortamdaki değişimler incelenecek, işletmelerin daha etkin ve rekabet edebilir olabilmesi için kullanabileceği yöntem ve teknikler geniş bir çerçevede ele alınacaktır. (Öğrencilerin temel üretim planlama ve kontrol bilgisine sahip olduğu varsayılmaktadır))
Dersin İçeriği
Bu derste, modern üretim teknikleri üzerinde durularak bu tekniklerin ve üretim süreçlerinin öğrenciler tarafından kavranabilmesi için gerekli bilgiler verilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Üretim süreçlerinin tasarım, planlama ve kontrol adımlarına ait güncel ve daha detaylı problemleri çözümler.
2) Modern üretim sistemleri hakkında detaylı bilgileri ifade eder.
3) Üretim süreçleri ile ilgili kavramlar ve matematiksel teknikleri açıklar.
4) Malzeme akışı, üretim değişkenleri gibi faktörleri dikkate alarak ekonomik ve modern bir imalat tasarımı kullanır
5) Üretim sistemleri, üretim faktörleri, üretim yöntemlerindeki modern teknikleri tanımlar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
X
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
X
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
X
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
X
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
X
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
X
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Üretim Yönetimi Temel Kavramları ve Tarihsel Gelişimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Süreç Analizi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Ürün Tasarımı Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Verimlilik ve Verimlilik Artırma Yöntemleri Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Ergonomi ve İş Etüdü Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Ergonomi ve İş Etüdü Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Yönetim Bilgi Sistemleri Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava yönelik çalışma Yazılı Sınav
9 Teknoloji ve Modern Üretim Sistemleri Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
10 Teknoloji ve Modern Üretim Sistemleri Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Kurumsal Kaynak Planlama ve Yalın Üretim Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kısıtlar Teorisi ve Senkronize Üretim Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Toplam Kalite İyileştirme Yöntemleri Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Tedarik Zinciri Yönetimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Çevreye Duyarlı Üretim Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar