DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Public Finance IPFZ   203 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Ahmet Fazıl ÖZSOYLU
Dersi Verenler
Doç.Dr.MELEK AKDOĞAN GEDİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere devletin ekonomideki rolü,piyasa ekonomisi-kamu ekonomisi,kamu harcamaları,kamu gelirleri,vergi teorisi, vergileme ile ilgili kavramlar ve vergilerin ekonomik etkileri ile ilgili bilgi vermektir
Dersin İçeriği
Maliyenin Tanımı,Maliye ile İlgili Yaklaşımlar ,Devletin Ekonomideki Rolü, Piyasa Ekonomisi ve Kamu Ekonomisinin Özellikleri, Piyasa Ekonomisinde Etkinlik , Pareto Optimalite, Piyasa Başarısızlıkları ve Devletin Ekonomiye Müdahalesi, Kamusal Mallar,Kısmi Denge ve Genel Denge Analizi, Dışsallıklar, Kamu Kesiminin Büyüklüğü ve Analizi, Kamu Kesiminde Karar Alma ve Oylama Modelleri, Kamu Harcamalarının Tanımı,Özellikleri ve Artışı, Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması, Kamu Harcamalarının Etkileri, Kamu Gelirleri Tanımı,Özellikleri,Çeşitleri ve Ayırımı, Kamu Gelirleri Tanımı,Özellikleri,Çeşitleri ve Ayırımı, Vergi ile İlgili Temel Kavramlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Maliye teorisi alanındaki temel terminolojiyi tanımlayabilir.
2) Mali ve ekonomik konularda temel bilgileri edinir.
3) Kamu ve özel sektörün ekonomideki rolü, piyasa ekonomisi ve kamu ekonomisinin yapısını ve işleyiş süreçlerini açıklar ve kamu ekonomisine ilişkin teorik bilgileri edinir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Maliyenin Tanımı,Maliye ile İlgili Yaklaşımlar ,Devletin Ekonomideki Rolü İlgili kitap bölümleri Anlatım
Ödev
2 Piyasa Ekonomisi ve Kamu Ekonomisinin Özellikleri, Devletin Ekonomiye Müdahalesi İlgili kitap bölümleri Anlatım
Ödev
3 Kamusal Mallar İlgili kitap bölümleri Anlatım
Ödev
4 Dışsallıklar İlgili kitap bölümleri Anlatım
Ödev
5 Kamu Kesiminde Karar Alma ve Oylama Modelleri İlgili kitap bölümleri
6 Kamu Harcamalarının Tanımı,Özellikleri ve Artışı İlgili kitap bölümleri Anlatım
Ödev
7 Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması,Kamu Harcamalarının Etkileri İlgili kitap bölümleri Anlatım
Ödev
8 Vize Sınavı sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Kamu Gelirleri Tanımı,Özellikleri,Çeşitleri ve Ayırımı İlgili kitap bölümleri Anlatım
Ödev
10 Vergi Teorisi,Vergi Tanımı,Özellikleri ve Amaçları İlgili kitap bölümleri Anlatım
Ödev
11 Vergi ile İlgili Temel Kavramlar İlgili kitap bölümleri
12 Vergilemeye İlişkin Bazı Sorunlar:Vergi yükü,Verginin yansıması İlgili kitap bölümleri Anlatım
Ödev
13 Vergilemeye İlişkin Bazı Sorunlar:Vergi yükü,Verginin yansıması İlgili kitap bölümleri Anlatım
Ödev
14 Vergileme İlkeleri ve Vergilerin Ayırımı,Vergi Türleri İlgili kitap bölümleri Anlatım
Ödev
15 Vergileme İlkeleri ve Vergilerin Ayırımı,Vergi Türleri İlgili kitap bölümleri Anlatım
Ödev
16-17 Final Sınavı sınava hazırlık Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar