DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Commercial Law II FEAS   202 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Veyis Naci TANIŞ
Dersi Verenler
RIFKI BAŞLAMIŞLI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk şirketler hukukuna dair kapsamlı bilginin verilmesi ve TTK şirketler hukuku hükümlerinin incelenmesi
Dersin İçeriği
Türk şirkerler hukuku, adi şirket, ticaret şirketleri, anonim şirket, limited şirket

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) şirketlerle ilgili temel kavram kurumları açıklar
2) şirketler hukukunun temel ilkelerini öğrenir
3) ticaret hayatında ortaya çıkabilecek hukuku problemleri çözümler
4) hukuk kurallarından yararlanarak etkin ve yararlı bir işletme tasarlar
5) mevzuattan yararlanarak ticari faaliyetleri yürütür
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
X
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
X
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
X
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
X
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
X
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
X
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ticari Kitaplar, Ticaret sicili, ilgili kaynaklardan okuma
2 ticari isim, ticari işletme adı, ticari markalar ilgili kaynaklardan okuma
3 yatırım, fikri mülkiyet ve patent hakları ilgili kaynaklardan okuma
4 Haksız rekabet ilgili kaynaklardan okuma
5 Ticari şirketler ilgili kaynaklardan okuma
6 Ticari şirketler ilgili kaynaklardan okuma
7 Ticari şirketler ilgili kaynaklardan okuma
8 Ara Sınav sınava hazırlık
9 Şirket birleşmesi ve devralınması için yasal çerçeve ilgili kaynaklardan okuma
10 Türk şirketlerinin gider kazanımı ilgili kaynaklardan okuma
11 Türk şirketlerinin gider kazanımı ilgili kaynaklardan okuma
12 Türk şirketlerinin gider kazanımı ilgili kaynaklardan okuma
13 Ticari kağıtlar ilgili kaynaklardan okuma
14 Ticari kağıtlar ilgili kaynaklardan okuma
15 Ticari kağıtlar ilgili kaynaklardan okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar