DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Macroeconomics ECOZ   208 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Fatih CİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiERHAN İŞCAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, kısaca işsizlik, enflasyon, fiyatlar genel düzeyi, ekonomik istikrar ve büyüme gibi makro ekonomik problemleri ve çözüm yollarını açıklayabilmektir.
Dersin İçeriği
Makro İktisadın Tanımı, Milli Gelir Hesapları, Gelir Ve Harcama İlişkisi, Para Faiz Ve Gelir, Para Ve Maliye Politikaları, Uluslararası Bağlantılar Ve Açık Makroekonomi, Toplam Talep Ve Toplam Arz, Ücretler, Fiyatlar Ve İstihdam, Akılcı Beklentiler, Genel Denge Teorisi, Uzun Dönem Büyüme Ve Verimlilik.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Güncel makro ekonomik olay ve problemler hakkında temel bilgileri verebilme ve bunların anlaşılmasını sağlama
2) Temel makro iktisadın çözümlemeye çalıştığı problemlerin neden önemli olduğunu ortaya koyma
3) Makro iktisadın temel analitik araçlarını tanıtmak ve bu araçların nasıl kullanıldığını gösterme
4) Analitik düşünebilme ve bunu etkin bir biçimde üçüncü şahıslara açıklayabilme
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
X
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
X
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
X
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
X
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
X
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
X
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Milli Gelir Muhasebesi Ders kitapları ve güncel notlar Anlatım
Ödev
2 Gelir ve Harcama Ders kitapları ve güncel notlar
3 IS-LM Modeli ve Para-Maliye Politikası Uygulamaları Ders kitapları ve güncel notlar
4 Açık Ekonomi Makroiktisadı Ders kitapları ve güncel notlar
5 Toplam Talep ve Toplam Arz Ders kitapları ve güncel notlar
6 Toplam Talep ve Toplam Arz Ders kitapları ve güncel notlar
7 Enflasyon-İşsizlik Ders kitapları ve güncel notlar
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık
9 Tüketim ve Tasarruf Ders kitapları ve güncel notlar
10 Yatırım Harcamaları Ders kitapları ve güncel notlar
11 Para Talebi Ders kitapları ve güncel notlar
12 Kamu Maliyesi Ders kitapları ve güncel notlar
13 Maliye Politikası Ders kitapları ve güncel notlar
14 Merkez Bankası, Para ve Kredi Ders kitapları ve güncel notlar
15 İstikrar Politikaları Ders kitapları ve güncel notlar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar