DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
International Relations POLS   426 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Marella BODUR ÜN
Dersi Verenler
1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencileri UI kavramları kullanarak günümüz uluslararası ilişkilerinde yaşanan gelişmeleri anlayıp analiz edebilecek yeteneklerle donatmayı hedeflemektedir
Dersin İçeriği
Bu derste, öğrenciler Uluslararası İlişkilerin (UI) bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı, evrimi, aktörleri, temel kavram ve ilgi alanları ile tanışıp uluslararası ilişkilerde söz konusu olan kuramsal yaklaşımlar, savaş, barış, işbirliği, güvenlik, terörizm, kalkınma, uluslararası kuruluşlar, başlıca küresel sorunlar gibi konuları inceleyeceklerdir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Uluslarası İlişkiler disiplininin temel kavramlarını, konularını ve tartışmalarını açıklar.
2) Uluslararası ortamdaki temel aktörleri tanımlar ve bu aktörlerin uluslararası ilişkilerdeki etkilerini açıklar.
3) Uluslararası İlişkilerde temel düşünce okullarını tanımlar.
4) Uluslararası Örgütler ve bunların uluslararası politikadaki yeri, rolü ve önemi hakkındaki tartışmaları öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
X
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
X
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
X
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
X
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Andrew Heywood, Global Politics, Palgrave. Anlatım
2 Uluslararası İlişkilere Giriş Anlatım ve Tartışma Anlatım
Tartışma
3 Değişen ve Gelişen Uluslararası Sistem Anlatım ve Tartışma Anlatım
Tartışma
4 Soğuk Savaş Anlatım ve Tartışma Anlatım
Tartışma
5 UIde Teoriler- Realizm ve Liberalizm Anlatım ve Tartışma Anlatım
Tartışma
6 UIde Teoriler: Eleştirel Görüşler Anlatım ve Tartışma Anlatım
Tartışma
7 Uluslararası Güvenlik Anlatım ve Tartışma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Uluslararası Örgütler ve Birleşmiş Milletler Anlatım ve Tartışma Anlatım
Tartışma
10 İnsan Hakları ve İnsani Müdahale Anlatım ve Tartışma Anlatım
Tartışma
11 UIde Kimlik Siyasetinin Yükselişi Anlatım ve Tartışma Anlatım
Tartışma
12 Küresel Ekonomi Anlatım ve Tartışma Anlatım
Tartışma
13 Küresel Sorunlar: Fakirlik ve Kalkınma Anlatım ve Tartışma Anlatım
Tartışma
14 Küresel Politika Geleceğe Bakış Anlatım ve Tartışma Anlatım
Tartışma
15 Değerlendirme Anlatım ve Tartışma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar