DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Financial Institutions BUSZ   314 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Emrah ARIOĞLU
Dersi Verenler
Doç.Dr.EMRAH ARIOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, para, finansal kurumlar, finansal piyasalar ve finansal araçlar ile ilgili temel kavramları ve prensipleri sunmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste genel olarak finansal piyasaların özellikleri, finansal kurumların ve finansal araçların neler olduğu anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genel olarak finansal pazarları tanımlar
2) Sermaye pazarı araçları hakkında bilgi sahibi olur
3) Türev finansal araçlar hakkında genel bilgi sahibi olur
4) Türkiyedeki finansal kurumları tanımlar,karşılaştırır ve ayırt eder
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
X
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
X
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
X
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
X
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
X
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
X
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel Olarak Finansal Pazarlar Finansal Kurumlar (Prof.Dr.Serpil Canbaş ve Prof.Dr. Hatice Doğukanlı) kitabının 1. bölümünün okunması Anlatım
2 Finansal Araçlar Finansal Kurumlar (Prof.Dr.Serpil Canbaş ve Prof.Dr. Hatice Doğukanlı) kitabının 2. bölümünün okunması Anlatım
3 Sermaye Pazarı Araçları- 1 Finansal Kurumlar (Prof.Dr.Serpil Canbaş ve Prof.Dr. Hatice Doğukanlı) kitabının 3. bölümünün okunması-syf.31-46 Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Sermaye Pazarı Araçları- 2 Finansal Kurumlar (Prof.Dr.Serpil Canbaş ve Prof.Dr. Hatice Doğukanlı) kitabının 3. bölümünün okunması-syf.48-68 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Sermaye Pazarı Araçları- 3 Finansal Kurumlar (Prof.Dr.Serpil Canbaş ve Prof.Dr. Hatice Doğukanlı) kitabının 3. bölümünün okunması-syf.68-90 Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Sermaye Pazarı Araçları- 4 Finansal Kurumlar (Prof.Dr.Serpil Canbaş ve Prof.Dr. Hatice Doğukanlı) kitabının 3. bölümünün okunması syf.90-109 Anlatım
Soru-Cevap
7 Türev Finansal Araçlar Finansal Kurumlar (Prof.Dr.Serpil Canbaş ve Prof.Dr. Hatice Doğukanlı) kitabının 4. bölümünün okunması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Vize Sınavı Yazılı Sınav
9 Finansal Kurumlar-1 Finansal Kurumlar (Prof.Dr.Serpil Canbaş ve Prof.Dr. Hatice Doğukanlı) kitabının 5. bölümünün okunması-syf.157-189 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Finansal Kurumlar-2 Finansal Kurumlar (Prof.Dr.Serpil Canbaş ve Prof.Dr. Hatice Doğukanlı) kitabının 5. bölümünün okunması-syf.189-240 Anlatım
Soru-Cevap
11 Finansal Kurumlar-3 Finansal Kurumlar (Prof.Dr.Serpil Canbaş ve Prof.Dr. Hatice Doğukanlı) kitabının 5. bölümünün okunması-syf.240-257 Anlatım
Soru-Cevap
12 Türkiyede Para Yaratan Finansal Kurumlar Finansal Kurumlar (Prof.Dr.Serpil Canbaş ve Prof.Dr. Hatice Doğukanlı) kitabının 6. bölümünün okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 Türkiyede Diğer Finansal Kurumlar-1 Finansal Kurumlar (Prof.Dr.Serpil Canbaş ve Prof.Dr. Hatice Doğukanlı) kitabının 7. bölümünün okunması-syf.323-378 Anlatım
Soru-Cevap
14 Türkiyede Diğer Finansal Kurumlar-2 Finansal Kurumlar (Prof.Dr.Serpil Canbaş ve Prof.Dr. Hatice Doğukanlı) kitabının 7. bölümünün okunması-syf.378-415 Anlatım
15 İşlenen konuların gozden gecirilmesi Kitabın ilgili bolumlerinin okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar