DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hazır değerler ve Menkul Kıymet hesapları Konunun ilgili kaynaklardan okunması
2 Hazır değerler ve Menkul Kıymet hesapları Konunun ilgili kaynaklardan okunması
3 Hazır değerler ve Menkul Kıymet hesapları Konunun ilgili kaynaklardan okunması
4 Ticari ve Diğer Alacak Hesapları Konunun ilgili kaynaklardan okunması
5 Ticari ve Diğer Alacak Hesapları Konunun ilgili kaynaklardan okunması
6 Stok Hesapları Konunun ilgili kaynaklardan okunması
7 Stok Hesapları Konunun ilgili kaynaklardan okunması
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık
9 Gelecek Aylara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Konunun ilgili kaynaklardan okunması
10 Duran varlıklar ve Amortisman Konunun ilgili kaynaklardan okunması
11 Duran varlıklar ve Amortisman Konunun ilgili kaynaklardan okunması
12 Ticari borçlar, Avans hesapları, depozito ve teminatlar Konunun ilgili kaynaklardan okunması
13 Uzun Vadeli Borç Hesapları Konunun ilgili kaynaklardan okunması
14 Uzun Vadeli Borç Hesapları Konunun ilgili kaynaklardan okunması
15 Özsermaye Hesapları Konunun ilgili kaynaklardan okunması
16-17 Final Sınavı Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar