DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşletme İstatistiği I * ISLZ   203 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Erkut DÜZAKIN
Dersi Verenler
Prof. Dr.ERKUT DÜZAKIN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ERKUT DÜZAKIN1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.ERKUT DÜZAKIN2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ERKUT DÜZAKIN2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere temel olasılık ve istatistik kavramlarını öğretmek ve istatistiksel yöntemleri kullanarak çalışma yaşamında meslekleriyle ilgili daha gerçekçi karar vermelerine yardımcı olmak.
Dersin İçeriği
Olasılık teorisi, rassal değişkenler, olasılık dağılımları, istatistik serileri, tanımlayıcı istatistikler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Motivasyon: Kaynakların ve temel kavramların açıklanması İlgili Kaynakların Okunması
2 Temel olasılık kavramları ve rassal olaylar İlgili Kaynakların Okunması
3 Olasılık hesaplama yöntemleri İlgili Kaynakların Okunması
4 Kesikli ve sürekli rassal değişkenler İlgili Kaynakların Okunması
5 Olasılık yoğunluk ve birikimli olasılık fonksiyonları İlgili Kaynakların Okunması
6 Beklenen değer İlgili Kaynakların Okunması
7 Varyans İlgili Kaynakların Okunması
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık
9 Olasılık dağılımları ve temel özellikleri İlgili Kaynakların Okunması
10 Bazı kesikli olasılık dağılımları İlgili Kaynakların Okunması
11 Bazı sürekli olasılık dağılımları İlgili Kaynakların Okunması
12 İstatistik serileri İlgili Kaynakların Okunması
13 Frekans tabloları ve grafikler İlgili Kaynakların Okunması
14 Tanımlayıcı istatistikler: Merkezi eğilim ölçüler İlgili Kaynakların Okunması
15 Tanımlayıcı istatistikler: Değişkenlik ölçüleri İlgili Kaynakların Okunması
16-17 Final Sınavı Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar