DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Finansal Yönetim * ISLZ   306 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hatice DÜZAKIN
Dersi Verenler
Prof. Dr.HATİCE DÜZAKIN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HATİCE DÜZAKIN1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.HATİCE DÜZAKIN2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SERKAN YILMAZ KANDIR2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, işletme finansmanının kavram ve teorilerini öğreterek, bu teorilerin pratik uygulamalarda kullanılabilmesi için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste temel finansal tabloları okuma, işletmelerde finansal analiz ve planlama öğrenilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Finansal Amaç ve Finans Fonksiyonu Finansal Yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması
2 *Finansal Analiz ve Denetim:Oran Yöntemiyle Finansal Analiz Finansal Yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması
3 *Finansal Analiz ve Denetim:Oran Yöntemiyle Finansal Analiz Finansal Yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması
4 *Kara Geçiş Analiz Tekniği Finansal Yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması
5 *Faaliyet Kaldıracı, Finansal Kaldıraç ve Bileşik Kaldıraç Finansal Yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması
6 *Fon Akım Analizi, Finansal Planlama Finansal Yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması
7 *Proforma Finansal Tablolar Finansal Yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması
8 Vize Sınavı Vize sınavına hazırlık
9 Nakit Bütçesi Finansal Yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması
10 Aktiflerin Yönetimi :Dönen Değerler ve Sabit Değerler Yönetiminin Önemi Finansal Yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması
11 Alacak Yönetimi ve Kredili Satış Politikası Finansal Yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması
12 Alacak Yönetimi ve Kredili Satış Politikası-2 Finansal Yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması
13 Nakit Yonetimi Finansal Yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması
14 Stok Yonetimi Finansal Yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması
15 İşlenen konuların gözden geçirilmesi Finansal Yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar