DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 ilgi Güvenilirliği, Denetime Duyulan ihtiyaç, Teftiş, Kontrol ve Denetim kavramları arasındaki farklılıklar ilgili kaynaklardan okuma
2 Denetim ve denetim türleri ile aralarındaki kapsam farklılıkları; Denetçi ve denetçi türleri ile aralarındaki yetki ve sorumluluk farklılıkları ilgili kaynaklardan okuma
3 Türkiyede bağımsız denetim mesleğine yön veren kanun, standart ve tebliğler ilgili kaynaklardan okuma
4 Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları(Genel Standartlar-Çalışma Alanı Standartları-Raporlama Standartları) ilgili kaynaklardan okuma
5 Denetimde Meslek Ahlakı-Hileli Finansal Raporlama ve Denetçinin Sorumluluğu ilgili kaynaklardan okuma
6 Hileli Finansal Raporlama ve Denetçinin Sorumluluğu ilgili kaynaklardan okuma
7 Denetim Süreci ve İşin Kabul Edilmesi ilgili kaynaklardan okuma
8 Ara sınav Sınava Hazırlık
9 Denetimin Planlanması ve Denetim Programlarının Hazırlanması ilgili kaynaklardan okuma
10 İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi ilgili kaynaklardan okuma
11 Önemlilik ve Risk Kavramları Denetim Programlarının Gözden Geçirilmesi ilgili kaynaklardan okuma
12 Denetim Programlarının Yürütülmesi Kanıt Toplama ilgili kaynaklardan okuma
13 Denetim raporunun Hazırlanması ve Kalite Kontrol ilgili kaynaklardan okuma
14 Örnek Uygulama-Nakit Denetimi ilgili kaynaklardan okuma
15 Örnek Uygulama ilgili kaynaklardan okuma
16-17 Final Haftası Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar