DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kalite Yönetimi * ISLS   421 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Arzu UZUN
Dersi Verenler
Prof. Dr.ARZU UZUN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ARZU UZUN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toplam kalite yönetimi öğretisinin temel prensiplerini, içeriğini ve yöntemlerini aktarmak.
Dersin İçeriği
İşletme süreçlerinin yeniden yapılandırılması, katılımcı yönetim yaklaşımı, kalite yönetim standartları, müşteri odaklılık konularını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 5- S konusu Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması
2 İşletme Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması
3 İşletme Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması-Benchmarking Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması
4 Katılımcı Yönetim Yaklaşımı-Kalite İyileştirme Grupları Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması
5 Kalite Yönetim Sistem Standartları Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması
6 Toplam Verimli Bakım Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması
7 Müşteri Odaklılık Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması
8 Ara Sınav Sınava yönelik çalışma
9 Sürekli İyileştirme ve diğer ilkeler Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması
10 Sorun Çözme Teknikleri Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması
11 Sorun Çözme Teknikleri Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması
12 İstatistiksel Süreç Kontrol Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması
13 İstatistiksel Süreç Kontrol Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması
14 Kalite Ekonomisi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması
15 Kalite Fiyatları Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması ve Sınava yönelik çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar