DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Portföy Yönetimi ISLS   410 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hatice DOĞUKANLI
Dersi Verenler
Prof. Dr.HATİCE DOĞUKANLI1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HATİCE DOĞUKANLI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, finansal araçları tanıtmak, bunun yanında portföy konusundaki teorik ve pratik bilgileri aktararak derste bir portföy oluşturarak, gelecekte de portföy yöneticisi olmaya yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği
Genel olarak portföy kavramının, portföy teorileri ve konuya ait istatistiksel alt yapının öğrenilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Portföy kavramını tanımlama
2) Gelenkesel portföy teoremini kavrama
3) Portföy getiri ve varyansını hesaplama
4) Sermaye Varlıkları fiyatlama modeli ile hisse senedi getirilerini hesaplama
5) Arbitraj fiyatlama kuramını açıklama
6) Çeşitli performans ölçütleri ile portföy performansını ölçme
7) Aktif-pasif portföy yönetim şekillerini ayırt etme
8) Portföy oluştururken uluslar arası çeşitlendirme yapabilme
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)