DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ticaret Hukuku I IIBF   201 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hakan ALBAYRAK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiHAKAN ALBAYRAK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiHAKAN ALBAYRAK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere ticaret hukukuna giriş niteliğinde olan bu derste ticaret hukuna ilişkin temel kurum ve kavramların öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Ticaret ve ticaret hukuku, ticari işletme, ticari işler ve tabi oldukları hükümler, ticari yargı; ticari sayılan davaların belirlenmesi, ticari davaların görüleceği mahkemeler, ticari davalarda kanıtlar ve usul, tacir ve tacir olmanın hükümleri, tacir yardımcıları; bağımlı yardımcılar, bağımsız yardımcılar, ticaret sicili örgütü, ticaret unvanı ve işletme adı, marka; markanın tanımı ve türleri, tescili, marka sahibinin hakları ve yükümlülükleri, markayla ilgili hukuki işlemler, hükümsüzlüğü ve sona ermesi, marka hakkının korunması, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ticari işletme kavramını bilir.
2) Tacir, tacir yardımcıları kavramları hakkında temel bilgilere sahiptir.
3) Ticaret ünvanı ve marka kavramlarını ve farklarını kavrar.
4) Haksız rekabet gibi temel konuları öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ticaret Hukuku kavramı ve uygulama alanının tespiti Okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Ticari İş kavramı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 Ticari Yargı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
4 Ticari İşletme Kavramı ve Unsurları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
5 Tacir Kavramı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
6 Tacir Sıfatının Hukuki Sonuçları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
7 Ticaret Sicili Okuma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav
9 Fikri mülkiyet kavramı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
10 Ticaret ünvanı ve İşletme adı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
11 Marka Kavramı,unsurları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
12 Haksız Rekabet Okuma Anlatım
Soru-Cevap
13 Ticari Defterler ve Cari Hesap Okuma Anlatım
Soru-Cevap
14 Bağımlı Tacir Yardımcıları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
15 Bağımsız Tacir Yardımcıları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Dönem sonu sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar