DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ticaret Hukuku I IIBF   201 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hakan ALBAYRAK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiHAKAN ALBAYRAK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiHAKAN ALBAYRAK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere ticaret hukukuna giriş niteliğinde olan bu derste ticaret hukuna ilişkin temel kurum ve kavramların öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Ticaret ve ticaret hukuku, ticari işletme, ticari işler ve tabi oldukları hükümler, ticari yargı; ticari sayılan davaların belirlenmesi, ticari davaların görüleceği mahkemeler, ticari davalarda kanıtlar ve usul, tacir ve tacir olmanın hükümleri, tacir yardımcıları; bağımlı yardımcılar, bağımsız yardımcılar, ticaret sicili örgütü, ticaret unvanı ve işletme adı, marka; markanın tanımı ve türleri, tescili, marka sahibinin hakları ve yükümlülükleri, markayla ilgili hukuki işlemler, hükümsüzlüğü ve sona ermesi, marka hakkının korunması, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ticari işletme kavramını bilir.
2) Tacir, tacir yardımcıları kavramları hakkında temel bilgilere sahiptir.
3) Ticaret ünvanı ve marka kavramlarını ve farklarını kavrar.
4) Haksız rekabet gibi temel konuları öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)