DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Maliyenin Tanımı,Maliye ile İlgili Yaklaşımlar ve Kamu Maliyesinin Bilim Dalları ile İlişkisi İlgili kitap bölümlerinin okunması
2 Devletin Ekonomideki Rolü ve Kamu Ekonomik Faaliyetleri ile İlgili Düşünceler Kamu Ekonomisi ve Özel Ekonomi Tanımı,Ayırımı İlgili kitap bölümlerinin okunması
3 Piyasa Ekonomisi ve Kamu Ekonomisinin Özellikleri, Başarısızlıkları ve Kamusal Mallar,Dışsallıklar İlgili kitap bölümlerinin okunması
4 Kamu Harcamalarının Tanımı,Özellikleri, Artış Nedenleri ve Sınırları İlgili kitap bölümlerinin okunması
5 Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması, Kamu Harcamalarının Etkileri ve Türkiye de Kamu Harcamaları İlgili kitap bölümlerinin okunması
6 Kamu Gelirleri Tanımı,Özellikleri,Çeşitleri ve Ayırımı İlgili kitap bölümlerinin okunması
7 Vergi Tarihsel ve Teorik Gelişimi,Vergi Tanımı,Özellikleri ve Amaçları İlgili kitap bölümlerinin okunması
8 Ara Sınav
9 Vergi ile İlgili Temel Kavramlar, Vergilerin sınıflandırılması İlgili kitap bölümlerinin okunması
10 Vergileme ilkeleri, Vergilemeye İlişkin Bazı Teknik ve Kavramlar:Vergi yükü,Verginin yansıması,vergiden kaçınma,vergi kaçakçılığı İlgili kitap bölümlerinin okunması
11 Devlet Borçları Tanımı, Borçlanma Nedenleri, Devlet Borçlarının Sınıflandırılması İlgili kitap bölümlerinin okunması
12 Borçlanma Tekniği ve Borç Yönetimi İlgili kitap bölümlerinin okunması
13 Bütçe Tanımı, Özellikleri, Bütçe Teorileri ve Bütçe İlkeleri İlgili kitap bölümlerinin okunması
14 Bütçe Sistemleri, Bütçe Çeşitleri İlgili kitap bölümlerinin okunması
15 Türk Bütçe Sistemi; bütçenin hazırlanması,görüşülmesi,onaylanması, uygulanması, kapatılması ve denetimi İlgili kitap bölümlerinin okunması
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar