DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Makro İktisat * IKZ   208 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Fatih CİN
Dersi Verenler
SÜLEYMAN DEĞİRMEN1. Öğretim Grup:A
SÜLEYMAN DEĞİRMEN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders iki dönemlik bir derstir ve bu dersin amacı; ekonominin yapısını toplam değişkenler cinsinden ele almaktır. Keynesyen toplam talep, genel fiyat seviyesi uyarlaması ve uzun dönem dengesi ile derse başlanacaktır. Bahar döneminde Keynesyen,Paracı,YeniKlasik ve Yeni Klasik ve Yeni Keynesyen Makro iktisat teorileri çalışılacaktır. Ayrıca iktisat politikaları analiz edilecektir, özellikle de para politikasının işsizlik ve cari milli gelir düzeyi gibi değişkenler üzerine etkileri makro ekonomi teorileri çerçevesinde açıklanacaktır. İşsizlik ve enflasyon oranları arasındaki ilişki Phillips Eğrisi çerçevesinde ele alınacaktır. Sonrasında enflasyon oranı ve cari milli gelir düzeyi arasındaki ilişki Dinamik Toplam Talep ve dinamik toplam arz çerçevesinde açıklanacaktır.Politik tercihlerin ekonomi politikaları ve çıktılar üzerindeki etkileri belirtilecektir.Son olarak açık ekonomilerde makro iktisat kavramı ele alınacaktır.
Dersin İçeriği
Enflasyonist açık, deflasyonist açık,Genel fiyat düzeyi uyarlaması ve uzun döenm denge, Keynesyen,paracı,yeni klasik ve yeni keynesyen makro teorileri arasındaki temel farklar, Toplam talep-toplam arz çerçevesi, Ekonomi politikalarının farklı teorilere uygunluğu, İşgücü piyasasının yapısı, İşsizlik ve enflasyonun belirleyicileri,çeşitleri ve sonuçları, Kısa ve uzun dönemde işsizlik ve enflasyon oranları arasındaki ilişki: Phillips eğrisi, Cari Milli Gelir ve enflasyon arasındaki ilişki:Dinamik toplam talep ve dinamik toplam arz, Politik iş çevrimleri modeli:Politik karaların iş çevrimlerine etkisi, Açık ekonomide makro iktisat:Ödemeler dengesi,Cari işlemler ve sermaye hesabı

Dersin Öğrenme Kazanımları
-