DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşletme Yönetimine Giriş II * ISLZ   102 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Azmi YALÇIN
Dersi Verenler
Prof. Dr.AZMİ YALÇIN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.KEMAL CAN KILIÇ1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.AZMİ YALÇIN2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.KEMAL CAN KILIÇ2. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.MEHMET TURAN2. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşletmenin fonksiyonları ile ilgili temel kavramları öğrencilere aktarmak
Dersin İçeriği
Pazarlama Yönetimi, Ürün ve Fiyatlandırma, Dağıtım, Tutundurma, Muhasebe, Finansal Yönetim, Para ve Bankacılık, Sermaye Piyasaları, Risk Yönetimi, Halkla İlişkiler, Bilgi Sistemleri, Karar Teknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pazarlama Yönetimi Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 249-262)
2 Pazarlama Yönetimi Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 262-286)
3 Ürün ve Fiyatlandırma Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 287-296)
4 Ürün ve Fiyatlandırma Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 296-310)
5 Dağıtım Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 311-322)
6 Tutundurma Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 323-344)
7 Muhasebe Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 345-360)
8 Vize Sınavı Sınava hazırlık
9 Finansal Yönetim Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 361-377)
10 Finansal Yönetim Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 377-396)
11 Para ve Bankacılık Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 377-396)
12 Sermaye Piyasaları Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 398-415)
13 Risk Yönetimi ve Halkla İlişkiler Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 429-446)
14 Bilgi Sistemleri ve Karar Teknikleri Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 457-486)
15 Proje sunumları Sunumların hazırlanması
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar