DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Muhasebe I * ISLZ   201 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Veyis Naci TANIŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.VEYİS NACİ TANIŞ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.TURGUT ÇÜRÜK1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.VEYİS NACİ TANIŞ2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.TURGUT ÇÜRÜK2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Muhasebe, mal ve hizmet üretip sürekli faaliyet gösteren tüm işletmelerde parasal işlemlerin belgelere kaydedilmesi, bu belgelerin düzenlenmesi, sınıflandırılması ve rapor haline getirilmesi olayıdır. Bilanço ve gelir tablosu, mali tablolar için bilgi toplamada hesaplar, muhasebe de kayıt araçları, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebe süreci, belirtilerek aktif pasif kalemlere ait kayıt işlemleri gösterilerek genel geçici mizanın düzenlenmesi amaçlanır.
Dersin İçeriği
Bu derste muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve bilanço, gelir tablosu, hesap kavramı, hesap planı, kayıt yöntemleri gibi tek ve çift taraflı kayıt usulü ve muhasebede kullanılan belli başlı belgeler incelenerek düzenlenmeleri öğrenilecektir

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Temel Kavramlar ve İlkeler Konunun ilgili kaynaklardan okunması
2 Muhasebe Temel Denklemi ve Sermayenin Hesaplanması Konunun ilgili kaynaklardan okunması
3 Muhasebe Temel Denklemi ve Sermayenin Hesaplanması Konunun ilgili kaynaklardan okunması
4 Temel Finansal Tablolar: Bilanço ve Uygulamaları Konunun ilgili kaynaklardan okunması
5 Temel Finansal Tablolar: Gelir Tablosu ve Uygulamaları Konunun ilgili kaynaklardan okunması
6 Muhasebede Hesap ve Önemi: Genel Olarak Aktif ve Pasif Karakterli Hesapların İncelenmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması
7 Muhasebede Hesap ve Önemi: Genel Olarak Gider ve Gelir Hesaplarının İncelenmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık
9 Çift Taraflı Kayıt Yönteminin Esasları ve Örnekler Konunun ilgili kaynaklardan okunması
10 Çift Taraflı Kayıt Yönteminin Esasları ve Örnekler Konunun ilgili kaynaklardan okunması
11 Dönemiçi İşlemler ve Genel Geçici Mizanı Düzenleme Konunun ilgili kaynaklardan okunması
12 Dönemiçi İşlemler ve Genel Geçici Mizanı Düzenleme Konunun ilgili kaynaklardan okunması
13 Dönemiçi İşlemler ve Genel Geçici Mizanı Düzenleme Konunun ilgili kaynaklardan okunması
14 Dönem Sonu İşlemler ve Kapanış Kayıtları Konunun ilgili kaynaklardan okunması
15 Dönem Sonu İşlemler ve Kapanış Kayıtları Konunun ilgili kaynaklardan okunması
16-17 Final Sınavı Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar