DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sayısal Yöntemler I * ISLZ   301 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mert DEMİRCİOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBERNA BULĞURCU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBERNA BULĞURCU1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiBERNA BULĞURCU2. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMERT DEMİRCİOĞLU2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İş yaşamında karşılaşması muhtemel karar üretmeye dayalı problemlere yaklaşımı konusunda bilgi sahibi yapmak ve kantitatif karar tekniklerini tanıtarak iş yaşamında kullanabilecek düzeye gelmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Doğrusal Programlama ve Modelleme, Grafik Çözümü, Simpleks Metodu, Ulaştırma modelleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yöneylem Araştırmasının Temelleri İlgili Kaynakların Okunması
2 Doğrusal Programlamaya Giriş, Problemler ve Formülasyon İlgili Kaynakların Okunması
3 Problemler ve Formülasyon Devam İlgili Kaynakların Okunması
4 Grafiksel Çözüm Yöntemi İlgili Kaynakların Okunması
5 Simplex Çözüm Yöntemi İlgili Kaynakların Okunması
6 Simplex Çözüm Yöntemi Devam İlgili Kaynakların Okunması
7 Doğrusal Programlamada Sıradışı Durumlar İlgili Kaynakların Okunması
8 ARA SINAV Sınava Hazırlık
9 Dualite ve Duyarlılık Analizi İlgili Kaynakların Okunması
10 Ulaşım Modelleri İlgili Kaynakların Okunması
11 Ulaşım Modellerinde Sıradışı Durumlar İlgili Kaynakların Okunması
12 Matematiksel Programlamaya Giriş İlgili Kaynakların Okunması
13 Proje Yönetimi İlgili Kaynakların Okunması
14 Proje Yönetimi Devam İlgili Kaynakların Okunması
15 Proje Yönetimi Devam İlgili Kaynakların Okunması
16-17 FİNAL SINAVI Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar