DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnsan Kaynakları Yönetimi * ISLZ   311 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Musa ŞANAL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSA ŞANAL1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMUSA ŞANAL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarını anlatmak ve etkili örgüt yönetimi için al yapıyı oluşturmaktır.
Dersin İçeriği
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İs Analizi ve Tasarımı, İnsan Kaynakları Planlaması, İs Basvurularının Toplanması ve Personel Secimi, İse Alıstırma ve Personel Eğitimi, Kariyer Planlaması, Performans Degerleme, İs Degerlemesi, Ücret Yönetimi, İs Saglıgı ve Güvenligi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: İnsan Kaynakları Yönetimi Hakkında Temel Kavramlar ve Bilgiler İnsan Kaynakları Yönetimi Kitabı (Bölüm 1)
2 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Kitabı (Bölüm 2)
3 İş Analizi ve Tasarımı İnsan Kaynakları Yönetimi Kitabı (Bölüm 3)
4 İnsan Kaynakları Planlaması İnsan Kaynakları Yönetimi Kitabı (Bölüm 4)
5 İş Başvurularının Toplanması ve Personel Seçimi İnsan Kaynakları Yönetimi Kitabı (Bölüm 5)
6 İşe Alıştırma ve Personel Eğitimi İnsan Kaynakları Yönetimi Kitabı (Bölüm 6)
7 Kariyer Planlaması İnsan Kaynakları Yönetimi Kitabı (Bölüm 7)
8 Vize Sınavı Sınava hazırlık
9 Performans Değerleme İnsan Kaynakları Yönetimi Kitabı (Bölüm 8)
10 İş Değerlemesi İnsan Kaynakları Yönetimi Kitabı (Bölüm 9)
11 Ücret Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Kitabı (Bölüm 10)
12 İş Sağlığı ve Güvenliği İnsan Kaynakları Yönetimi Kitabı (Bölüm 11)
13 İşçi-İşveren İlişkileri Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Kitabı (Bölüm 12)
14 Proje sunumları Sunumların hazırlanması
15 Genel değerlendirme Konulara çalışılması
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar