DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yönetim Muhasebesi * ISLS   407 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Elif Nursun DEMİRCİOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Faaliyete dayalı yönetim, hedef maliyetleme, yaşam seyri maliyetlemesi, strateji haritaları, dengeli hedeflerle performans yönetimi gibi modern muhasebesel yöntemlerin yönetim ve strateji alanında uygulanmasını amaçlar. Yönetim muhasebesi ile modern stratejik yönetimin ilişkisini açıklar.
Dersin İçeriği
Bu derste yönetim muhasebesi araçları ve stratejik yönetim yöntemleri tanıtılarak, performans ölçümleme sistemlerinin dizaynı ve stratejik performans analizinde kullanılacak olan raporları hazırlanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yönetim Muhasebesi :Genel Bakış , Yönetim Muhasebesi ve Maliyet Kavramları Konunun ilgili kaynaklardan okunması
2 Sipariş Maliyet Sistemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması
3 Sipariş Maliyet Sistemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması
4 Maliyet-Hacim-Kar İlişkileri Konunun ilgili kaynaklardan okunması
5 Değişken Maliyetleme ve Bölümlere Göre Raporlama Konunun ilgili kaynaklardan okunması
6 Yönetim Araçları, Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme: Karar Verme Aracı Konunun ilgili kaynaklardan okunması
7 Yönetim Araçları, Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme: Karar Verme Aracı Konunun ilgili kaynaklardan okunması
8 Vize sınavı Sınava Hazırlık
9 Esnek Bütçeler ve Performans Analizi , Standart Maliyetler ve Varyanslar Konunun ilgili kaynaklardan okunması
10 Esnek Bütçeler ve Performans Analizi , Standart Maliyetler ve Varyanslar Konunun ilgili kaynaklardan okunması
11 Esnek Bütçeler ve Performans Analizi , Standart Maliyetler ve Varyanslar Konunun ilgili kaynaklardan okunması
12 Kar Planlama Konunun ilgili kaynaklardan okunması
13 Sermaye Bütçelemesi Kararları Konunun ilgili kaynaklardan okunması
14 Uygulama Konunun ilgili kaynaklardan okunması
15 Uygulama Konunun ilgili kaynaklardan okunması
16-17 Final Sınavı Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar