DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Stratejik Yönetim * ISLS   413 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof. Dr.BAHATTİN KARADEMİR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiİLKSUN DİDEM ÜLBEĞİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, stratejik yönetimle ilgili temel kavram, ilke ve uygulamaların tanıtılmasıdır. Derste işletmelerin, dinamik Pazar ortamında rakiplerine göre nasıl üstünlük sağlayabilecekleri ve bunu nasıl koruyabilecekleri üzerinde durulacaktır.
Dersin İçeriği
Strateji, Stratejik yönetim, Dış çevre, İç çevre, Misyon, Vizyon

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Stratejik yönetimle ilgili temel kavramlar İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.20-52)
2 Stratejik yönetim süreci ve unsurları İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.55-66)
3 Dış çevre analizi İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.79-106)
4 İşletme analizi İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.115-136)
5 Çevre unsurları ve durum belirleme matrisleri İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.141-162)
6 Stratejik yönlendirme İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.173-188)
7 Temel stratejiler ve alt grupları İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.197-204)
8 Vize sınavı Sınava hazırlık
9 Üst yönetim stratejileri İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.221-236)
10 Rekabet stratejileri İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.251-266)
11 Bölümsel stratejiler İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.281-296)
12 Yönetim stratejilerinin uygulanmasında kullanılan teknikler İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.309-334)
13 Stratejik değerleme ve kontrol İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.399-406)
14 Kurumsal yönetişim İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.421-444)
15 Genel değerlendirme Genel değerlendirme
16-17 Final sınavı Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar