DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sermaye Piyasası Analizi ISLS   415 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL
Dersi Verenler
Prof. Dr.YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, sermaye piyasasını, sermaye piyasası kurumlarını ve sermaye piyasası araçlarını (hisse senedi, tahvil v.b. gibi) tanıtmak ve bu araçların değerlemesi ve analizinin yapılması için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste genel olarak sermaye piyasalarının işleyişi, Borsa İstanbul'un ekonomideki yeri ve tahvil ve hisse senedi gibi finansal araçların değerlemesinden bahsedilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genel olarak sermaye piyasalarını ve işlevlerini tanımlar
2) Borsa İstanbul'da ekonomideki yeri ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur
3) Sermaye piyasası analizlerini sınıflandırır ve ayırt eder
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sermaye Piyasalarının Tanımlanması ve İşlevleri Finansal Pazarlar Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasası Analizleri kitabının okunması Anlatım
2 Sermaye Piyasalarının Gelişme Düzeyi ve Ekonomik Gelişme, BİST in Ekonomideki Yeri Finansal Pazarlar Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasası Analizleri kitabının okunması Anlatım
3 BİST in İşleyişi ve Borsa Endeksinin Belirlenmesi Finansal Pazarlar Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasası Analizleri kitabının okunması Anlatım
4 Risk ve Beklenen Getiri Oranı Finansal Pazarlar Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasası Analizleri kitabının okunması Anlatım
5 Tahvil Değerlemesi: Özel Sektör Tahvil Değerlemesi Finansal Pazarlar Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasası Analizleri kitabının okunması Anlatım
6 Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Değerlemesi ;REPO ve Finansman Bonosu Değerlemesi Finansal Pazarlar Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasası Analizleri kitabının okunması Anlatım
7 Hisse Senedi Değerlemesi Finansal Pazarlar Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasası Analizleri kitabının okunması Anlatım
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Pratik Yöntemlerle Hisse Senedi Değerlemesi Finansal Pazarlar Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasası Analizleri kitabının okunması Anlatım
10 Portföy Yaklaşımı İle Hisse Senedi Değerlemesi Finansal Pazarlar Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasası Analizleri kitabının okunması Anlatım
11 Sermaye Piyasası Analizleri: Temel Analiz Finansal Pazarlar Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasası Analizleri kitabının okunması Anlatım
12 Sermaye Piyasası Analizleri: Teknik Analiz Finansal Pazarlar Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasası Analizleri kitabının okunması Anlatım
13 Sermaye Piyasası Analizleri: Etkin Pazar Hipotezi ve Rassal Yürüyüş Kuramı Finansal Pazarlar Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasası Analizleri kitabının okunması Anlatım
14 Sermaye Piyasası Analizleri: Etkin Pazar Hipotezi ve Rassal Yürüyüş Kuramı Finansal Pazarlar Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasası Analizleri kitabının okunması Anlatım
15 İşlenen Konuların Gözden Geçirilmesi Finansal Pazarlar Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasası Analizleri kitabının okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Preparation for the exam Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar