DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye Finansal Raporlama Standartları * ISLS   417 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Mehmet Ünsal MEMİŞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.JALE SAĞLAR1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.JALE SAĞLAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanarak yürürlüğe giren Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına uygun mali tabloların hazırlanması ve değerlendirilmesinin sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği
Muhasebede standardizasyon, harmonizasyon süreci hakkında temel bilgiler, Dünyada ve Türkiyede muhasebede standartlaşma çalışmaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders kapsamının açıklanması, finansal raporlama standartlarının önemi, gerekliliği ve oluşumu ilgili kaynaklardan okuma
2 TFRS1 : Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması ilgili kaynaklardan okuma
3 TFRS 2 : Hisse Bazlı Ödemeler ilgili kaynaklardan okuma
4 TFRS 3 : İşletme Birleşmeleri ilgili kaynaklardan okuma
5 TFRS 4 : Sigorta Sözleşmeleri ilgili kaynaklardan okuma
6 TFRS 5 : Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler ilgili kaynaklardan okuma
7 TFRS 6 : Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi ilgili kaynaklardan okuma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık
9 TFRS 7 : Finansal Araçlar: Açıklamalar ilgili kaynaklardan okuma
10 TFRS 8 : Faaliyet Bölümleri ilgili kaynaklardan okuma
11 TFRS 9 : Finansal Araçlar ilgili kaynaklardan okuma
12 TFRS 10: Konsolide Finansal Tablolar ilgili kaynaklardan okuma
13 TFRS 11 : Müşterek Anlaşmalar ilgili kaynaklardan okuma
14 TFRS 12: Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar ilgili kaynaklardan okuma
15 TFRS 13: Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü ilgili kaynaklardan okuma
16-17 Final Sınavı Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar