DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Perakendecilik * ISLS   419 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL
Dersi Verenler
Prof. Dr.FATMA DEMİRCİ OREL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FATMA DEMİRCİ OREL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste perakendecilikle ilgili kavram, strateji ve uygulamaların yanı sıra perakendecilik sektörünün gelişimi ve sektörle ilgili çeşitli projeksiyonlar üzerinde tartışmak amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Bu ders perakendeci işletmelerde pazarlama yönetimi sürecine ilişkin konuları içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Perakendeciliğe Giriş Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması
2 Perakendeci İşletme Formatları Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması
3 Ulusal ve Uluslararası Perakendecilikte Pazarlama Çevresi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması
4 Stratejik Perakendecilik ve Perakendecilik Yönetim Stratejisi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması
5 Perakendeci İşletmelerde Ürün Yönetimi, Kategori Planlaması ve Satın Alma Süreci Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması
6 Perakendeci Mağazalarda Fiyatlandırma Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması
7 Perakende Mağazalarda Kuruluş Kararları ve Kuruluş Yeri Seçimi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması
8 Arasınav Sınava hazırlık
9 Perakende Pazarlama İletişimi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması
10 Perakende İşletmelerde Fiziksel Planlama, Atmosfer ve Görsel Sunuş Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması
11 Perakendecilikte Uluslararasılaşma Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması
12 Uluslararası perakendecilikte Tedarik Zinciri Yönetimi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması
13 Perakendecilikte Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması
14 Uluslararası Perakende Pazarlama Karması Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması
15 Perakendecilikte Müşteri Hizmetleri Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması
16-17 Final sınavı Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar