DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mali Tablolar Analizi * ISLS   402 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Mehmet Ünsal MEMİŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.Dr.MEHMET ÜNSAL MEMİŞ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.JALE SAĞLAR1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.Dr.MEHMET ÜNSAL MEMİŞ2. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.JALE SAĞLAR2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşletmelerin geçmiş ve şimdiki performansları değerlendirmek için finansal tablo bilgilerinin nasıl kullanılacağını öğretmek
Dersin İçeriği
Bu ders, yatay ve dikey analizleri içeren finansal tabloların ve araçların amaçlarını açıklar

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mali Tablolarla İlgili Genel Bilgiler ve Temel Finansal Tablo- Bilanço ilgili kaynaklardan okuma
2 Bilançonun İçerik Yönünden İncelenmesi - Dönen Varlıklar ilgili kaynaklardan okuma
3 Bilançonun İçerik Yönünden İncelenmesi - Duran Varlıklar ilgili kaynaklardan okuma
4 Bilançonun İçerik Yönünden İncelenmesi - Yabancı Kaynaklar (Borçlar) ilgili kaynaklardan okuma
5 Bilançonun İçerik Yönünden İncelenmesi - Öz Kaynaklar ilgili kaynaklardan okuma
6 Gelir Tablosunun İçerik Yönünden İncelenmesi ilgili kaynaklardan okuma
7 Mali Tabloların Analiz Teknikleri ve Karşılaştırmalı Tablolar Analizi ilgili kaynaklardan okuma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık
9 Karşılaştırmalı Tablolar Analizi Örnek Uygulama ilgili kaynaklardan okuma
10 Yüzde Yöntemiyle Analiz (Dikey Analiz) ilgili kaynaklardan okuma
11 Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi) ilgili kaynaklardan okuma
12 Oran Yöntemiyle Analiz Tekniği (Rasyo Analizi) ilgili kaynaklardan okuma
13 Oran Yöntemiyle Analiz (Faaliyet Oranları) ilgili kaynaklardan okuma
14 Oran Yöntemiyle Analiz (Karlılık Durumunun Analizinde Kullanılan Oranlar) ilgili kaynaklardan okuma
15 Ders Kapsamının Toplu Değerlendirilmesi (Dönem Özeti) ve Örnek Soru Çözümü ilgili kaynaklardan okuma
16-17 Final Sınavı Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar