DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tüketici Davranışları * ISLS   404 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Serap ÇABUK
Dersi Verenler
Prof. Dr.SERAP ÇABUK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SERAP ÇABUK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşletmelerin ürün ve hizmetlerini geliştirirken ve sunarken hitap ettiği tüketicilerin, tüketici karar verme ve satın alma süreçlerinin ve bu süreçler üzerinde etkili olan faktörlerin anlaşılmasının sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu ders tüketici davranışları karar süreci ve bu süreci etkileyen içsel ve dışsal faktörler ile ilgili konuları içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tüketici Davranışına Giriş Kitaptan ilgili bölümün (syf13-47) okunması, Türk tüketicilerin özellikleri üzerine araştırma ödevi
2 Tüketici Davranış Modelleri ve Tüketici Davranışı Pazarlama Stratejisi İlişkisi Kitaptan ilgili bölümün (syf47-75) okunması,Tüketici Hakları üzerine araştırma
3 Öğrenme ve Bellek Kitaptan ilgili bölümün (syf77-99) okunması
4 Güdüleme ve İlgilenim Kitaptan ilgili bölümün (syf103-124) okunması
5 Duyum ve Algılama Kitaptan ilgili bölümün (syf127-152) okunması
6 Tutumlar ve Duygular Kitaptan ilgili bölümün (syf157-184) okunması
7 Kişilik ve Benlik Kitaptan ilgili bölümün (syf189-207) okunması
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Değerler ve Yaşam Biçimi Kitaptan ilgili bölümün (syf225-242) okunması
10 Aile, Grup Dinamiği, Danışma Grupları Kitaptan ilgili bölümün (syf211-223) okunması, Kitaptan ilgili bölümün (syf245-265) okunması
11 Kişisel Etkiler ve Yeniliklerin Yayılması Kitaptan ilgili bölümün (syf269-291) okunması
12 Sosyal Sınıf ve Kültür Kitaptan ilgili bölümün (syf295-325) okunması
13 Tüketici Satın Alma Süreci Kitaptan ilgili bölümün(syf329-355) okunması
14 Tüketici Satın Alma Süreci Kitaptan ilgili bölümün (syf357-391) okunması.
15 Proje sunumları Sunuma hazırlık
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar