DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tedarik Zinciri Yönetimi * ISLS   408 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Behiye Gülsün NAKIBOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tedarik Zinciri; üretim için gereken malzemelerin alımı, bu materyallerin ara ürün ve nihai ürüne çevrilmesi ve bu ürünlerin müşterilere ulaştırılmasını sağlayan tedarik, üretim, dağıtım ve lojistik faaliyetlerinden oluşan bir ağdır. Bu derste bu kavramının öğrenciler tarafından anlaşılması hedeflenmiştir.
Dersin İçeriği
Bu derste tedarik zincirinin temel elemanları incelenecek ve Tedarik Zinciri Yönetimi ile ilgili süreçler açıklanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tedarik Zinciri Yönetimi tanımı ve tarihsel gelişimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması
2 Tedarik Zinciri Yönetimi tanımı ve tarihsel gelişimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması
3 Satınalma süreçleri Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması
4 Satınalma ve elektronik satınalma, Tedarikçi ilişkilerine giriş Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması
5 Tedarikçi ilişkileri, Tedarikçi seçimi, tedarikçi değerlendirme Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması
6 Tedarikçi ilişkileri, Tedarikçi seçimi, tedarikçi değerlendirme Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması
7 Operasyonların planlanması Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması
8 Ara Sınav Sınava yönelik çalışma
9 Tedarik zincirinde tesis yeri seçimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması
10 Tedarik zincirinde tesis yeri seçimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması
11 Lojistik, Dış kaynak kullanımı Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması
12 Depo yönetimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması
13 Depo yönetimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması
14 Nakliye ve taşıma Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması
15 Paketleme, Incoterms Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması
16-17 Tedarik zincirinde performans ölçümü ve Final Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması ve Sınava yönelik çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar