DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeni Finansman Teknikleri ISLZ   312 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Emrah ARIOĞLU
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.EMRAH ARIOĞLU1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.GAMZE VURAL1. Öğretim Grup:B
Doç. Dr.Dr.EMRAH ARIOĞLU2. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.GAMZE VURAL2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, finansman ihtiyacının ortaya çıkması, finansal yenilik kavramı ve yeni finansal araçlar hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Bu derste finansal yenilik kavramı, yeni finansman teknikleri ve işletmelerin finansal ihtiyaçları karşısında ortaya çıkan farklı çözümler tartışılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Finansal yenilik kavramını ve ortaya çıkış nedenlerini öğrenme
2) İhtiyaca göre gereken finansman tekniklerini kullanabilme
3) Yeni finansman tekniklerini
4) VDMK, risk sermayesi yatırım ortaklığı, factoring, forfaiting ve leasing kavramlarını tanımlama
5) İşletmelerin finansal ihtiyaçları konusunda yenilikçi çözümler üretme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Finansman Gereksiniminin Ortaya Çıkması Ve En Uygun Finansman Olanaklarının Araştırılması Finansal Teknikler kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Yeni Finansal Teknikler Ve Finansal Yenilik Kavramı Finansal Teknikler kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Finansal Yeniliklerin Nedenleri, Hedefleri Ve Finansal Sektör İşlevlerine Katkıları Finansal Teknikler kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Genel Olarak Yeni Finansman Teknikleri Finansal Teknikler kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Factoring Ve Forfaiting Finansal Teknikler kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Leasing Ve Özel Finans Kurumları Finansal Teknikler kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı Ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Finansal Teknikler kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Vize Sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Tüketici Finansman Şirketleri Finansal Teknikler kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Finansal Teknikler kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Banka Kredileri ve Alacak Sigortası Finansal Teknikler kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Barter, Türevsel Finansal Araçlar Finansal Teknikler kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Yeni Finansman Tekniklerinin Bir Arada/Birlikte Kullanım Olanakları Finansal Teknikler kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Yeni Finansman Tekniklerinin Bir Arada/Birlikte Kullanım Olanakları Finansal Teknikler kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 İşlenen konuların gozden gecirilmesi Finansal Teknikler kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar