DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikro İktisat * IKZ   205 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fikret DÜLGER
Dersi Verenler
Prof. Dr.FİKRET DÜLGER1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ILDIRAR1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.FİKRET DÜLGER2. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ILDIRAR2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, piyasa ekonomisinin temel dinamiklerini analiz etmek ve piyasa mekanizmasının nasıl işlediğini anlamaktır. Tüketici ve üretici davranışları ile ekonominin genel dengesinin nasıl oluştuğunu irdelemektir.
Dersin İçeriği
Mikro iktisada genel bir bakış, Faydanın ölçülebilirliği ve tüketici dengesi, Farksızlık analizi ve tüketici dengesi, Tüketici dengesini değiştiren faktörler, Piyasa talebi analizi , Piyasa talebini belirleyen faktörler, Üretim fonksiyonu ve verimlilik analizi, En düşük maliyetle üretim, Maliyet teorisi, Arz analizi, Tam rekabette piyasa dengesi, Tam rekabette kar maksimizasyonu, Eksik rekabet piyasaları, Genel denge ve refah ekonomisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikroekonomik kavramlar İlgili bölüm
2 Faydanın ölçülebilirliği ve tüketici dengesi İlgili bölüm
3 Farksızlık analizi ve tüketici dengesi İlgili bölüm
4 Tüketici Dengesi İlgili bölüm
5 Piyasa talebi analizi İlgili bölüm
6 Piyasa talebini belirleyen faktörler İlgili bölüm
7 Üretim fonksiyonu ve verimlilik analizi İlgili bölüm
8 Ara Sınav
9 En düşük maliyetle üretim İlgili bölüm
10 Maliyet teorisi İlgili bölüm
11 Arz analizi İlgili bölüm
12 Tam rekabette piyasa dengesi İlgili bölüm
13 Tam rekabette kar maksimizasyonu İlgili bölüm
14 Eksik rekabet piyasaları İlgili bölüm
15 Genel denge ve refah ekonomisi İlgili bölüm
16-17 Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar