DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşletme Yönetimine Giriş II ISLZ   102 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Azmi YALÇIN
Dersi Verenler
Prof. Dr.AZMİ YALÇIN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMUSA ŞANAL1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.AZMİ YALÇIN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı işletmenin fonksiyonları ile ilgili temel kavramların öğrencilere aktarılmasıdır
Dersin İçeriği
Pazarlama Yönetimi, Ürün ve Fiyatlandırma, Dağıtım, Tutundurma, Muhasebe, Finansal Yönetim, Para ve Bankacılık, Sermaye Piyasaları, Risk Yönetimi, Halkla İlişkiler, Bilgi Sistemleri, Karar Teknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Pazarlama, stratejik pazarlama ve pazarlama araştırması kavramlarını açıklar
2) Ürün, ürün tipleri, ürün hayat seyri ve fiyatlandırma konularını açıklar
3) Dağıtım ve tutundurma kavramlarını tanımlar
4) Muhasebe kavramını ve temel muhasebe denklemini açıklar
5) Finansal yönetim kavramlarını açıklar ve temel finansal analizleri kullanır
6) Para kavramını ve bankacılık sistemlerini açıklar
7) Sermaye piyasası, hisse senedi ve tahvil kavramlarını tanımlar
8) Risk yönetimi, sigortacılık ve halkla ilişkiler kavramlarını açıklar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pazarlama Yönetimi Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 249-262) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Pazarlama Yönetimi Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 262-286) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Ürün ve Fiyatlandırma Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 287-296) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Ürün ve Fiyatlandırma Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 296-310) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Dağıtım Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 311-322) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Tutundurma Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 323-344) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Muhasebe Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 345-360) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Finansal Yönetim Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 361-377) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Finansal Yönetim Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 377-396) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Para ve Bankacılık Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 377-396) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Sermaye Piyasaları Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 398-415) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Risk Yönetimi ve Halkla İlişkiler Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 429-446) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Bilgi Sistemleri ve Karar Teknikleri Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 457-486) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Proje sunumları Sunumların hazırlanması Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar