DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Muhasebe II ISLZ   202 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Veyis Naci TANIŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.VEYİS NACİ TANIŞ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.TURGUT ÇÜRÜK1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.VEYİS NACİ TANIŞ2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.TURGUT ÇÜRÜK2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Muhasebe 1 dersinin devamı olacak şekilde, hesapların ve bu hesapların kayıt şekillerinin daha detaylı bir şekilde incelenmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Kısa vadeli yabancı kaynakları kaydetmek, uzun vadeli yabancı kaynakları kaydetmek, öz kaynakları kaydetmek, gelir ve gider hesaplarını belirlemek, gelir tablosu düzenlemek, envanter işlemleri yapmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hazır değerleri öğrenir
2) Menkul kıymet hesaplarını öğrenir
3) Ticari alacak hesaplarını öğrenir
4) Diğer alacak hesaplarını öğrenir
5) Stok hesaplarını öğrenir
6) Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklarını öğrenir
7) Duran varlıkları öğrenir
8) Amortismanı öğrenir
9) Ticari borçları öğrenir
10) Avans hesaplarını öğrenir
11) Depozitoyu öğrenir
12) Teminatları öğrenir
13) Uzun vadeli borç hesaplarını öğrenir
14) Özsermaye hesaplarını öğrenir
15) Muhasebe kayıtlarının tamamlanmasını öğrenir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hazır değerler ve Menkul Kıymet hesapları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
2 Hazır değerler ve Menkul Kıymet hesapları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
3 Hazır değerler ve Menkul Kıymet hesapları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
4 Ticari ve Diğer Alacak Hesapları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
5 Ticari ve Diğer Alacak Hesapları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
6 Stok Hesapları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
7 Stok Hesapları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Gelecek Aylara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
10 Duran varlıklar ve Amortisman Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
11 Duran varlıklar ve Amortisman Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
12 Ticari borçlar, Avans hesapları, depozito ve teminatlar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
13 Uzun Vadeli Borç Hesapları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
14 Uzun Vadeli Borç Hesapları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
15 Özsermaye Hesapları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar