DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşletme İstatistiği II ISLZ   204 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Erkut DÜZAKIN
Dersi Verenler
Prof. Dr.ERKUT DÜZAKIN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ERKUT DÜZAKIN1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.ERKUT DÜZAKIN2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ERKUT DÜZAKIN2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere örnekleme yöntemlerini ve örnekleme dağılımlarını tanıtarak bir örneklem yardımı ile ana kütle parametreleri hakkında tahmin yapma, hipotez oluşturma ve bu hipotezleri test etme yeteneği kazandırmak.
Dersin İçeriği
Örnekleme teorisi ve örnekleme dağılımları, merkezi limit teoremi, istatistiksel tahmin ve güven aralıkları, istatistiksel karar ve hipotez testleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
2) Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
3) Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
4) Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
5) İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
6) İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Örnekleme teorisi ve örnekleme dağılımları İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 Merkezi limit teoremi İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
3 İstatistiksel tahmin teorisine giriş İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 İstatistiksel tahmin edicilerin özellikleri ve nokta tahminleri İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
5 Ortalama ve ortalamalar arasındaki fark için güven aralığı tahminleri İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
6 Oran için güven aralığı tahminleri İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
7 Oran için güven aralığı tahminleri İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 İstatistiksel hipotez oluşturma İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
10 İstatistiksel hipotez oluşturma İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
11 Ortalamalar için hipotez testleri İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
12 Ortalamalar arasındaki fark için hipotez testleri İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
13 Oran için hipotez testleri İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
14 Varyans için hipotez testleri İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
15 Bağımsızlık Testleri İlgili kaynakların okunması Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar