DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organizasyon ve Yönetim ISLZ   205 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Azmi YALÇIN
Dersi Verenler
Prof. Dr.KEMAL CAN KILIÇ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.KEMAL CAN KILIÇ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı işletme bilimi ile ilgili temel kavramların öğrencilere aktarılması ve örgüt yönetimine yönelik bilgi altyapısının oluşturmasıdır.
Dersin İçeriği
Yönetimle İlgili temel kavramlar, Yönetimle ilgili geliştirilen ilk temel teoriler, sistem teorisi, durumsallık teorisi, çağdaş yönetim teorileri,motivasyon, liderlik ve iletişim, güç ve politika

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yönetim kavram ve esaslarını tanımlar
2) Yönetim biliminin gelişimini ve yönetim teorilerini açıklar
3) Rasyonel karar verme sürecini açıklar
4) Yönetimin fonksiyonlarını ve süreçlerini tanımlar ve açıklar
5) Örgütlerde grupları ve takımları tanımlar
6) Örgütsel değişimi ve örgütlerde çatışmayı açıklar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: Yönetim Kavramı ve Esasları İşletme Yöneticiliği: s.3-32 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Yönetim Biliminin Gelişimi ve Örgüt Teorileri İşletme Yöneticiliği: s.43-89 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 İşletmelerde Karar Verme Süreci İşletme Yöneticiliği: s.99-146 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Örgütsel Planlama: Örgütsel Amaçların Belirlenmesi ve Planların Geliştirilmesi İşletme Yöneticiliği: s.154-167 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Örgütleme: Tanım ve İlkeler İşletme Yöneticiliği: s.175-198 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Örgütleme: Organizasyon Yapısı ve Tasarımı İşletme Yöneticiliği: s.205-245 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Yöneticilik ve İletişim İşletme Yöneticiliği: s.521-544 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Yöneticilik ve Liderlik İşletme Yöneticiliği: s.569-593 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Yöneticilik ve Motivasyon İşletme Yöneticiliği: s.619-639 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Örgütlerde Gruplar ve Takımlar İşletme Yöneticiliği: s.599-614 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Örgütlerde Çatışma ve Yönetimi İşletme Yöneticiliği: s.645-659 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Örgütsel Kontrol Süreci ve Örgütsel Etkililik İşletme Yöneticiliği: s.109-146 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Örgütsel Değişim İşletme Yöneticiliği: s.667-686 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Proje sunumları Sunumların hazırlanması Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar