DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Hukuk IIBF   101 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
ERKAN KORKMAZ1. Öğretim Grup:A
ERKAN KORKMAZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste pozitif hukuka ilişkin temel kavramlar ile güncel hukuk kurallarının sınıflandırılması ve uygulanması konusu anlatılacaktır.
Dersin İçeriği
Hukuk kavramı, hukukun kaynakları, hukukun düzenlediği alan ve hukukun uygulanması dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyal düzen kuralları ve hukuk kuralları konusunda bilgi verilecektir.
2) Hukuk kurallarıyla diğer sosyal düzen kuralları arasındaki ilişki konusunda bilgi verilecektir.
3) Temel hukuk kavramları açıklanacaktır
4) Temel hukuk kavramları açıklanacaktır.
5) Yaptırım kavramı ve türleri anlatılacaktır.
6) Hukuk kavramının farklı anlamları açıklanacaktır.
7) Hukukun kaynakları anlatılacaktır.
8) Kanunlar, örf ve adet hukuku ve yardımcı kaynaklar anlatılacaktır.
9) Kamu Hukuku ve özel hukuk kavramları anlatılacaktır.
10) Medeni Hukuk kavramı ve alt dalları açıklanacaktır.
11) Kamu Hukuku ve alt dalları açıklanacaktır.
12) Mahkeme ve mahkeme teşkilatı açıklanacaktır.
13) Hukuk kurallarının nasıl uygulanacağı açıklanacaktır.
14) Hukuk kurallarının yorumu konusu incelenecektir.
15) Hukuki başvurunun hazırlanması konusu öğrenciye kazandırılacaktır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sosyal düzen kuralları Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Hukuk kurallarıyla diğer sosyal düzen kuralları arasındaki ilişki Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
3 Temel hukuk kavramları Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
4 Temel hukuk kavramları Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
5 Yaptırım kavramı ve türleri Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
6 Hukuk kavramının farklı anlamları Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
7 Hukukun kaynakları Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
8 Kanunlar, örf ve adet hukuku ve yardımcı kaynaklar Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
9 Kamu Hukuku ve özel hukuk kavramları Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
10 Medeni Hukuk kavramı ve alt dalları Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
11 Kamu Hukuku ve alt dalları Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
12 Mahkeme ve mahkeme teşkilatı Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
13 Hukuk kurallarının uygulanması Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
14 Hukuk kurallarının yorumu Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
15 Hukuki başvurunun hazırlanması Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
16-17 Kursun kısa tekrarı Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar