DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pazarlama Yönetimi ISLZ   309 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hilal İNAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.HİLAL İNAN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.DENİZ ZEREN1. Öğretim Grup:B
Doç. Dr.Dr.HATİCE DOĞAN SÜDAŞ1. Öğretim Grup:C
Prof. Dr.HİLAL İNAN2. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.DENİZ ZEREN2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilere pazarlama yönetimi faaliyetlerinin iş dünyasında etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi kabiliyetini kazandırmaktır.Öğrencilerin pazarlama bilgi ve becerilerini geliştirmek ve karşılaşılan pazarlama fırsat ve problemlerini değerlendirerek en uygun pazarlama kararlarını almalarında yol göstermektir.
Dersin İçeriği
Bu ders; ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma, küresel pazarlama, internette pazarlama, etik ve sosyal sorumluluk konularını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tüketicilere uygun ürünleri oluşturma, fiyatlandırma, dağıtma ve tutundurma faaliyetleri ile ilgili pazarlama stratejileri geliştirir.
2) İnternette pazarlamanın geleneksel pazarlamadan ayrıldığı noktaları açıklar ve bu farklılıklara göre stratejiler geliştirir.
3) Yabancı ülke kültürlerindeki tüketicilerin farklılıklarını saptar ve dış pazarlarda başarılı olmanın esaslarını saptar.
4) Sosyal sorumluluk kavramı çerçevesinde toplumun çıkarlarını göz önünde bulunduran kampanyalar ve faaliyetler planlar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ürün Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
2 Ürün Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
3 Pazarlama Kanalları ve Dağıtım Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
4 Pazarlama Kanalları ve Dağıtım Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
5 Tutundurma (Promosyon) Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
6 Reklam ve Halkla İlişkiler Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
7 Satış Geliştirme ve Kişisel Satış Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Fiyatlama Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
10 İnternette Pazarlama Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
11 Hizmet ve Kar Amacı Gütmeyen Örgüt Pazarlaması Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
12 Hizmet ve Kar Amacı Gütmeyen Örgüt Pazarlaması Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
13 Küresel Pazarlama Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
14 Küresel Pazarlama Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
15 Etik ve Sosyal Sorumluluk Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar