DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sayısal Yöntemler II ISLZ   302 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mert DEMİRCİOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBERNA BULĞURCU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMERT DEMİRCİOĞLU2. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBERNA BULĞURCU2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sayısal Yöntemler ile ilgili çeşitli tekniklerin (Tamsayılı programlama, Dinamik Programlama, Karar Teorisi, Kuyruk Teorisi, Oyun Teorisi) ve metodolojisinin öğretilmesi ve bu tekniklerle optimal çözümlerin elde edilmesi
Dersin İçeriği
Tamsayılı programlama, Dinamik Programlama, Karar Teorisi, Kuyruk Teorisi, Oyun Teorisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Karar verme tekniklerini kullanarak işletme problemlerine çözüm üretir
2) Bir problemi formüle edip matematiksel modelini oluşturur, modelden çözüme ulaşır ve hem modeli hem çözümünü kontrol ederek değerlendirir
3) Optimal kararların sayısal yöntemlerle desteklenmesini sağlar
4) Matematiksel formu en uygun karar modelini kullanarak çözme becerisi kazanır.
5) Kuyruk teorisi ve oyun teorisi ile ilgili gerçek hayat problemlerini kavrar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sayısal Yöntemler II ile ilgili ön bilgilendirme İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Tamsayılı Programlamaya Giriş İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Tamsayılı Programlamaya devam İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
4 Tamsayılı Programlama ile ilgili problem çözümlemeleri İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
5 Dinamik Programlamaya Giriş İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
6 Dinamik Programlama devam İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
7 Dinamik Programlama ile ilgili problem çözümlemeler İlgili Kaynakların Okunması Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Karar Analizi İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
10 Karar Analizi Türleri ile ilgili soru çözümü İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
11 Kuyruk Teorisine Giriş İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
12 Kuyruk Teorisi ile ilgili problem çözümlemeleri İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
13 Oyun Teorisine Giriş İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
14 Oyun Teorisi ile ilgili problem çözümlemeleri İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
15 Tüm konularla ilgili genel tekrar niteliğinde problem çözümlemeleri İlgili Kaynakların Okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar