DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Finansal Yönetim ISLZ   306 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hatice DÜZAKIN
Dersi Verenler
Prof. Dr.HATİCE DÜZAKIN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HATİCE DÜZAKIN1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.HATİCE DÜZAKIN2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SERKAN YILMAZ KANDIR2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, işletmelerin finansal yönetimi ile ilgili temel bilgilerin kavranmasına ve bunların kullanma becerisinin sağlanmasına yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste temel finansal tabloları okuma, işletmelerde finansal analiz ve planlama öğrenilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Paranın zaman değerine ilişkin hesaplamaları yapar
2) Paranın zaman değerini dikkate alan proje değerleme yöntemlerini tanır
3) Paranın zaman değerini dikkate almayan proje değerleme yöntemlerini tanır
4) Sermaye yapısı kararlarını tanır
5) Sermaye maliyetini hesaplar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Paranın zaman değeri Dersin kitabının ilgili bölümünün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Yatırımın tanımı, önemi, türleri, dönen ve duran varlık yatırımlarının farkları Dersin kitabının ilgili bölümünün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Yatırım projelerini değerlendirme yöntemleri Dersin kitabının ilgili bölümünün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Paranın zaman değerini dikkate almayan yöntemler Dersin kitabının ilgili bölümünün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 İskonto edilmiş geri ödeme süresi ve net bugünkü değer Dersin kitabının ilgili bölümünün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 İç verim oranı Dersin kitabının ilgili bölümünün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Yıllık eşdeğer gider Dersin kitabının ilgili bölümünün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Vize sınavına hazırlık Yazılı Sınav
9 Yatırım projelerini değerlendirme yöntemlerinin karşılaştırılması Dersin kitabının ilgili bölümünün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Sermaye yapısının oluşumu Dersin kitabının ilgili bölümünün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Optimal sermaye yapısı Dersin kitabının ilgili bölümünün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Sermaye maliyeti Dersin kitabının ilgili bölümünün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Borç maliyeti Dersin kitabının ilgili bölümünün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Özsermaye maliyeti Dersin kitabının ilgili bölümünün okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 İşlenen konuların gözden geçirilmesi Dersin kitabının ilgili bölümünün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar