DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Üretim Yönetimi II ISLZ   308 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Selçuk ÇOLAK
Dersi Verenler
Prof. Dr.ARZU UZUN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBEHİYE GÜLSÜN NAKIBOĞLU1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.ARZU UZUN2. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBEHİYE GÜLSÜN NAKIBOĞLU2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bir üretim sistemini etkin, verimli, rekabetedebilir ve işlevsel kılmak amacıyla verilmesi gereken operasyonel ve taktiksel kararları destekleyen bilimsel yaklaşımı ve ilgili yöntemleri aktarmaktır.
Dersin İçeriği
Üretim Planlamasının Tanımı, Önemi ve Temel ilkeleri, Satış Tahminleri ve Zaman Seri Analizi, Ana Üretim Planı Toplu Üretim Planlama ve Yöntemleri, Üretim Kontrol Sisteminin Yapısı konularını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Üretim süreçlerini, alt evreleri ile birlikte analiz eder.
2) Malzeme akışı, üretim değişkenleri gibi faktörleri dikkate alarak ekonomik bir imalat tasarlar.
3) Üretim sistemleri, üretim faktörleri, üretim yöntemleri konularını tanımlar.
4) Talep tahmini, envanter yönetimi, üretim planlama konularına ait prensip ve yöntemlerini kullanır.
5) Proje yönetimi ve alt süreçlerini izah eder.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Talep Tahmini Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Talep Tahmini Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Envanter Yönetimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Envanter Yönetimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Envanter Yönetimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Üretim Planlama Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Üretim Planlama Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava yönelik çalışma Yazılı Sınav
9 Üretim Çizelgeleme Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Üretim Çizelgeleme Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Toplu Planlama Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Toplu Planlama Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Malzeme İhtiyaç Planlama Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Malzeme İhtiyaç Planlama Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Proje Yönetimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması ve Sınava yönelik çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar