DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Girişimcilik ISLS   401 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet TURAN
Dersi Verenler
1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MEHMET TURAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Başkaları için çalışmanın yanı sıra kendini işini kurabilecek özelliklere, bilgi ve yetkinlikler sahip olması hedeflenmektedir. Ayrıca öğrencilerin kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaları ve bunları geliştirebilmeleri için gerekli donanımı kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Girişim, Girişimcilik, İş fikri, İş planı, İş fırsatları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Girişim ve girişimcilik kavramlarını açıklar.
2) Bir iş fikri geliştirir.
3) Bir iş planının uygunluğuna yönelik analitik ve kritik düşünme becerilerini geliştirir.
4) İş fırsatlarını tanır.
5) İyi bir girişimci profilinin ve girişimcinin işletmeler için oynadığı rolü anlar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında genel bilgi İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Girişim ve girişimcilik kavramları, girişimciliğin önemi İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Bir birey olarak girişimcinin özellikleri İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Yaratıcılık ve iş fikri geliştirme yöntemleri İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Girişimcilik süreci İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Yeni bir işletme kurma veya yeni bir işletmeyi satın alma İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Bir iş planının hazırlanması İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Bir iş planının hazırlanması İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Pazarlama planı İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Üretim planı İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Finansal plan İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Uluslar arası girişimcilik fırsatları İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Şirket içi girişimcilik İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Öğrenci sunumları Sunumların hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar