DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bağımsız Denetim ISLS   405 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Mehmet Ünsal MEMİŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.Dr.MEHMET ÜNSAL MEMİŞ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.JALE SAĞLAR1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.Dr.MEHMET ÜNSAL MEMİŞ2. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.JALE SAĞLAR2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Denetim kavramını açıklamak, İşletmeler tarafından bilgi kullanıcılarına sunulan mali bilgilerin bağımsız denetimi hususunda ayrıntılı bilgi vermek, denetim sürecini açıklamak ve denetim faaliyetleri ile ilgili yorumlama gücünü arttırmaktır.
Dersin İçeriği
Denetim kavramının ve sürecinin açıklanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Denetim ve denetçi türleri arasındaki farklılıkları açıklar
2) Özellikle bağımsız denetim hususunu ayrıntılı olarak açıklar
3) Türkiyede bağımsız denetim mesleğine yön veren kanun, standart ve tebliğleri tartışır
4) Denetimin aşamaları hakkında ayrıntılı bilgi anlatır
5) Denetim raporlarını analiz eder
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 ilgi Güvenilirliği, Denetime Duyulan ihtiyaç, Teftiş, Kontrol ve Denetim kavramları arasındaki farklılıklar ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
2 Denetim ve denetim türleri ile aralarındaki kapsam farklılıkları; Denetçi ve denetçi türleri ile aralarındaki yetki ve sorumluluk farklılıkları ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
3 Türkiyede bağımsız denetim mesleğine yön veren kanun, standart ve tebliğler ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
4 Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları(Genel Standartlar-Çalışma Alanı Standartları-Raporlama Standartları) ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
5 Denetimde Meslek Ahlakı-Hileli Finansal Raporlama ve Denetçinin Sorumluluğu ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
6 Hileli Finansal Raporlama ve Denetçinin Sorumluluğu ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
7 Denetim Süreci ve İşin Kabul Edilmesi ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Denetimin Planlanması ve Denetim Programlarının Hazırlanması ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
10 İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
11 Önemlilik ve Risk Kavramları Denetim Programlarının Gözden Geçirilmesi ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
12 Denetim Programlarının Yürütülmesi Kanıt Toplama ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
13 Denetim raporunun Hazırlanması ve Kalite Kontrol ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
14 Örnek Uygulama-Nakit Denetimi ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
15 Örnek Uygulama ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar